Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1V-10 pakeitė Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitus.

Naujieji Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitai įsigaliojo nuo 2016-02-12.

Statyba ir projektavimas