Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu  (toliau – Įsakymas) pakeitė paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“. Pakeitimai susiję su Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) įdiegimu. Vadovaujantis pakeitimais, per KPEPIS bus priimami prašymai projektavimo sąlygoms gauti, pareiškėjas bus informuojamas apie pateiktų dokumentų trūkumus, sprendimą išduoti ar atsisakyti išduoti projektavimo sąlygas bei apie projektavimo sąlygų pripažinimą netekusiomis galios.

Įsakyme numatyta išlyga, kad 2016 metais prašymus tvarkybos darbų projektavimo sąlygoms gauti pareiškėjai gali pateikti ir tiesiogiai arba registruotu laišku Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniam skyriui, kuris apie priimtus sprendimus pareiškėjus informuotų registruotu laišku.

Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą galima rasti adresu:  https://www.kpepis.lt/

Įsakymo pakeitimai įsigaliojo nuo 2016 m. gegužės 7 d.

Statyba ir projektavimas