Pakeistas Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas

Patvirtinta nauja 2013 m. lapkričio 27 d. aplinkos ministro įsakymo „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ir Laikinai arba vienkartinai teikiamų statybos inžinieriaus paslaugų deklaracijos patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) redakcija.

Nuo šiol paraišką dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti statybos inžinieriumi Lietuvos Respublikoje (toliau – Paraiška) ir Laikinai ir kartais teikiamų statybos inžinieriaus paslaugų deklaraciją (toliau – Deklaracija) galima teikti Aplinkos ministerijai elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt). Aplinkos ministerija, turėdama pagrįstų abejonių dėl dokumentų autentiškumo, galės prašyti pateikti notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas dokumentų kopijas.

Pakeitimu numatyta, kad Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija (toliau – Komisija) nustatys pareiškėjo turimą profesinės kvalifikacijos lygį, taip pat įvertins, ar tarp pareiškėjo baigto rengimo ir Lietuvos Respublikoje reikalaujamo rengimo siekiant dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją yra iš esmės kitokių skirtingų dalykų ir ar jie gali visiškai ar iš dalies būti kompensuojami pareiškėjo valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje per profesinę patirtį arba visą gyvenimą trunkantį mokymąsi įgytomis ir tuo tikslu oficialiai atitinkamos įstaigos patvirtintomis žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis.

Komisijos sprendimas skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinės adaptacijos laikotarpį arba profesinio tinkamumo testą turės būti tinkamai pagrįstas, o pareiškėjas – informuotas apie iš esmės kitokius skirtingus dalykus ir kodėl jų negalima kompensuoti žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, įgytais per profesinę patirtį arba mokymąsi visą gyvenimą.

Nauja Įsakymo redakcija įsigaliojo nuo 2016 m. gegužės 4 d.

Statyba ir projektavimas