Priimti nauji Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos pakeitimai

Aplinkos ministro 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu pakeistas Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Pakeitimais numatyta, kad paraiškos dėl architekto kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje (toliau – Paraiška), bei Laikinai ir kartais teikiamų architektūrinių paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaracijos (toliau – Deklaracija) ir pridedamų dokumentų kopijos turės būti teikiamos  Aplinkos ministerijai elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt) (toliau – Kontaktinis centras).

Pažymėtina, kad turėdama pagrįstų abejonių dėl dokumentų autentiškumo, Aplinkos ministerija galės prašyti pateikti notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas dokumentų kopijas.

Apraše pakeistos kompensacinių priemonių taikymo sąlygos susijusios su architektų rengimo kurso trukme, numatant, kad kompensacinės priemonės taikomos tais atvejais, kai architekto profesija Lietuvos Respublikoje apima vieną ar daugiau architekto profesinės veiklos rūšių, kurių neturi architekto profesija pareiškėjo kilmės valstybėje narėje, ir dėl to reikalaujama baigti rengimą, kuris apima iš esmės skirtingus dalykus, nei tie, kurie nurodyti pareiškėjo kompetenciją patvirtinančiame dokumente ar formalios kvalifikacijos įrodyme.

Apraše numatyta, kad Aplinkos ministerija, naudodama profesinio tinkamumo testą, gali tikrinti Lietuvos Respublikoje architekto profesinei veiklai taikomų profesinių taisyklių išmanymą

Aplinkos ministerija privalės užtikrinti, kad priimtas sprendimas dėl kompensacinių priemonių taikymo būtų tinkamai pagrįstas, o pareiškėjas būtų informuotas apie esminius skirtumus ir kodėl tų skirtumų negalima kompensuoti žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, įgytais per profesinę patirtį arba mokymąsi visą gyvenimą, kuriuos oficialiai yra patvirtinusi atitinkama įstaiga.

Apraše numatytas įpareigojimas Aplinkos ministerijai užtikrinti, kad Tvarkos profesinio tinkamumo testą asmuo galėtų laikyti ne vėliau kaip per šešis mėnesius po pirminio sprendimo taikyti jam šią kompensacinę priemonę.

Pakeitimai įsigaliojo nuo 2016 gegužės 12 d.

Statyba ir projektavimas