Specialieji paveldosaugos reikalavimai bus išduodami per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu (toliau – Įsakymas) pakeitė Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).  Aprašo pakeitimai susiję su Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) įdiegimu.

Vadovaujantis Aprašo pakeitimais, per KPEPIS bus išduodami Specialieji paveldosaugos reikalavimai, priimami prašymai Specialiesiems paveldosaugos reikalavimams gauti, pareiškėjas bus informuojamas apie pateiktų dokumentų trūkumus bei sprendimą atsisakyti išduoti Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

Įsakyme numatyta išlyga, kad 2016 metais prašymus išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (laikinuosius apsaugos reglamentus) pareiškėjai gali pateikti ir tiesiogiai arba registruotu laišku Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniam skyriui, kuris apie priimtus sprendimus pareiškėją informuotų registruotu laišku.

Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą galima rasti adresu:  https://www.kpepis.lt/

Statyba ir projektavimas