Rodyti viską

Siekiant užkirsti kelią atvejams, kai atliekų vežėjas rangovui patvirtina, kad iš jo paėmė atliekas, tačiau neprivalo jam nurodyti, kur tas paimtas atliekas padėjo, Aplinkos ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-386 patikslintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Nuo šiol, siekiant gauti statybos užbaigimo aktą, statybos užbaigimo komisijai turės būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad rangovas, pats arba per vežėją perdavė statybines atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei.

 Taisyklių pakeitimu nustatyta, kad dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte turės būti nurodoma perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data, dokumentus patvirtina atliekas apdorojančios įmonės atsakingas asmuo).

Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo 2016 m. lapkričio 11d.

Gegužė 2016