Nuo 2016 m. gegužės 21 d. įsigaliojo įsakymas, sukonkretinantis Azartinių lošimų licencijavimo taisyklėse numatytą reikalavimą per 5 dienas Lošimų priežiūros tarnybai pranešti apie pasikeitusius akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką. Įsakyme detalizuojama reikalingų dokumentų pateikimo tvarka, pateikiamas jų sąrašas.

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl Pranešimo apie pasikeitusius azartinius lošimus organizuojančios bendrovės akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė