ENERGETINIO VERSLO GINČAMS SPRĘSTI – NAUJAS VILNIAUS ARBITRAŽO TVARKOS APRAŠAS

2016 m. birželio 22 d. įsigaliojo naujas Energetinio verslo ginčų sprendimo VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (Vilniaus arbitražo) specializuotame energetikos arbitražo teisme tvarkos aprašas. Jame nurodomas papildytas Energetikos arbitražo teismui teismingų verslo ginčų sąrašas, papildomai įtraukiant energetinių įrenginių projektavimo ir montavimo sandorius, ginčus kilusius iš atsinaujinančių energijos šaltinių (vandens, saulės, biomasės ir kt.) sektoriuose sudaromų sandorių, tačiau nebenurodomi ginčai, kilę dėl tiekiamos energijos kainų, įkainių, tarifų nustatymo ir jų keitimo teisinių santykių bei ginčai, kilę dėl tiekiamos energijos kokybės, kiekio ir apskaitos teisinių santykių. Taip pat apraše pateikiami tipinių arbitražinių išlygų vertimai į anglų ir rusų kalbas bei arbitražinio mokesčio apskaičiavimo metodika.

Dėl Energetinio verslo ginčų sprendimo VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (VTNKA) specializuotame Energetikos arbitražo teisme tvarkos aprašo patvirtinimo

Uncategorized