NAUJAS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMAS

2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas. Šiuo pakeistu teisės aktu detaliau aprašomos Konkurencijos tarybos funkcijos, vykdant nesąžiningų veiksmų priežiūrą, įskaitant ir galimybę duoti privalomus nurodymus, apklausti asmenis ar gauti iš jų rašytinius įrodymus. Įstatymas papildytas procesinėmis pažeidimų tyrimo ir bylų nagrinėjimo normomis, o už nesąžiningus veiksmus nustatyta mažmeninės prekybos įmonei skirta bauda padidinta nuo 15 948 eurų iki 20 tūkstančių eurų. Taip pat įstatyme atsiranda tam tikros „lubos“ leidžiančios netaikyti įstatymo didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų, kurių bendrosios pajamos paskutiniais finansiniais metais yra didesnės kaip keturiasdešimt milijonų eurų, santykiams.

Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 pakeitimo įstatymas

Uncategorized