2016 m. liepos 14 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas. Tai – naujas reguliavimas, susijęs su pagrindine mokėjimo sąskaita, kurios paslaugą privalės teikti kredito įstaigos. Ši sąskaita turės būti atidaroma teisėtai Lietuvoje gyvenančio vartotojo prašymu ir apims tokias būtiniausias savybes kaip lėšų įmokėjimas ir gaunamų mokėjimų įskaitymas į mokėjimo sąskaitą, grynųjų pinigų išėmimas iš mokėjimo sąskaitos ES valstybėse narėse klientų aptarnavimo vietose arba iš bankomatų, mokėjimo operacijos naudojant mokėjimo kortelę, įskaitant mokėjimus internetu ir kitas būtiniausias paslaugas. Kitas svarbesnis pakeitimas – nauja mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslauga. Mokėjimo įstatymas nuo šiol numato, kad mokėjimo paslaugų teikėjas privalo bet kuriam vartotojui, kuris Lietuvos Respublikoje veikiančio mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje atsidaro arba turi mokėjimo sąskaitą, suteikti ta pačia valiuta turimos mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslaugą. Mokėjimo sąskaitos perkėlimas – tai vartotojo prašymu atliekamas informacijos apie visus arba kai kuriuos periodinio pervedimo nurodymus, periodines tiesioginio debeto operacijas ir periodiškai gaunamus kredito pervedimus mokėjimo sąskaitoje perdavimas iš vieno mokėjimo paslaugų teikėjo kitam mokėjimo paslaugų teikėjui ir (arba) bet kokio teigiamo mokėjimo sąskaitos likučio pervedimas iš vienos mokėjimo sąskaitos į kitą, senąją mokėjimo sąskaitą uždarant arba jos neuždarant. Todėl tokiu atveju, jeigu pageidaujama atidaryti mokėjimo sąskaitą kitoje ES valstybėje narėje, mokėjimo paslaugų teikėjui nustatoma pareiga pateikti vartotojui atitinkamą informaciją apie jo turimą mokėjimo sąskaitą Lietuvos Respublikoje ir atlikti kitus veiksmus.

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymas

Uncategorized