2016 m. balandžio 19 d. įsigaliojo ir naujos redakcijos Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodika ir mokėjimo tvarkos aprašas. Šio teisės akto pakeitimais siekiama detalizuoti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių Lietuvos bankui privalomų mokėti įmokų apskaičiavimo metodiką, papildomai pateikiant formules. Patikslinti ir kai kurie terminai, iš kurių svarbiausiais nustatoma, jog sprendimą dėl įmokų dydžių ateinančiais kalendoriniais metais Lietuvos banko valdyba turi priimti ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d. (anksčiau – iki gruodžio 31 d.), prižiūrimi finansų rinkos dalyviai įmoką už einamuosius metus privalo pervesti Lietuvos bankui ne vėliau kaip iki tų metų gegužės 31 dienos (anksčiau – kito ketvirčio pirmo mėnesio 30 dienos), taip pat, kad permokas Lietuvos bankas grąžina per 20 darbo dienų nuo lėšų gavimo dienos (anksčiau – per 10 dienų pagal pateiktą parašymą).

Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 03-73 „Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Uncategorized