2016 m. balandžio 19 d. įsigaliojo Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintas Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos aprašas, skirtas suteikti visuomenei ir suinteresuotiesiems asmenims patikimą ir svarbią informaciją apie finansų rinkos dalyvių veiklą ir finansinę būklę. Apraše įtvirtinama pareiga Lietuvos bankui savo internetinėje svetainėje per 7 dienas, kartą per mėnesį, ketvirtį, pusmetį arba metus skelbti duomenis apie finansų rinkos dalyvių statistinius duomenis, veiklos apžvalgas, pelno (nuostolių) ataskaitas, teisminių ir neteisminių vartojimo ginčų apžvalgas ir kitą informaciją.

Dėl Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos aprašo

Uncategorized