RANGOVAS TURĖS TIKRINTI SUBRANGOVO TREČIŲJŲ ŠALIŲ DARBUOTOJŲ LEIDIMUS GYVENTI

2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, taikomi tais atvejais, kai nelegaliai Lietuvos Respublikoje esantys trečiųjų šalių piliečiai įdarbinami po pakeitimų įsigaliojimo. Pakeistas kodeksas numato, jog rangovas, gavęs informaciją iš darbdavio, kuris yra subrangovas, apie darbo sutarties su trečiosios šalies piliečiu sudarymą, turi pareikalauti, kad darbdavys pateiktų rangovui turimą informaciją ar dokumentus (galiojantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje), juos patikrinti ir, paaiškėjus, kad Lietuvos Respublikoje esantis trečiosios šalies pilietis dirba nelegaliai, nedelsiant pranešti apie tai bent vienai nelegalaus darbo kontrolę vykdančiai institucijai (Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos arba Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos).

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Atitinkamai papildytas ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas, nuo šiol numatantis, jog rangovui, neįvykdžiusiam Darbo kodekso pakeitimais įtvirtintų pareigų, kai subrangovas, kuris yra darbdavys, leido dirbti nelegaliai Lietuvos Respublikoje esančiam trečiosios šalies piliečiui, skiriama nuo 868 iki 2 896 eurų bauda už kiekvieną nelegaliai Lietuvos Respublikoje esantį trečiosios šalies pilietį. Tokie patys veiksmai, padaryti už šį pažeidimą bausto rangovo per metus nuo tos dienos, kai paskirta bauda baigta vykdyti, užtraukia baudą rangovui už kiekvieną nelegaliai Lietuvos Respublikoje esantį trečiosios šalies pilietį nuo 2 896 iki 5 792 eurų.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 12-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Uncategorized