SUGRIEŽTINTA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ MANIPULIAVIMĄ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKA

2016 m. liepos 14 d. įsigaliojo Baudžiamojo kodekso pakeitimai, kuriuose numatyta griežtesnė atsakomybė už nusikaltimus, susijusius su finansinėmis priemonėmis. Kodekse nuo šiol detaliai išdėstoma, kad manipuliavimo finansinių priemonių rinka veika, už kurią gresianti laisvės atėmimo bausmė prailginta nuo 3 iki 4 metų, apima ir tiesiogiai ar netiesiogiai sudarytą sandorį ar pavedimą pirkti ar parduoti finansines priemones arba skleidimą tikrovės neatitinkančios, klaidinančios ar neišsamios informacijos apie emitentą ar jo finansines priemones, siekiant dirbtinai padidinti ar sumažinti finansinių priemonių kainą arba sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansinių priemonių pasiūlą, paklausą ar kainą, arba palaikyti neįprastą ar dirbtinę finansinių priemonių kainą, o taip pat, ir tokią veiką, kai asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai sudarė sandorį ar davė pavedimą pirkti ar parduoti finansines priemones pasitelkęs fiktyvias priemones ar kitokiu teisės aktų draudžiamu būdu, jeigu dėl to tas asmuo savo ar kitų asmenų naudai išvengė didelės turtinės žalos arba gavo didelės turtinės naudos, arba padarė didelės turtinės žalos emitentui ar kitam rinkos dalyviui, arba atsirado sunkių padarinių finansinių priemonių rinkai ir (ar) finansų sistemai.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7, 213, 217, 218, 224-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

Uncategorized