2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo balandžio pabaigoje patvirtintas Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašas ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklės. Šiuose teisės aktuose, priklausomai nuo to, ar bankrotas vykdomas teismo ar ne teismo tvarka, o taip pat bankrutuojančios įmonės dydžio, nurodyti konkretūs minimalieji ir rekomendaciniai administratoriaus atlyginimo dydžiai, išreikšti minimaliosiomis mėnesinėmis algomis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo

Uncategorized