Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinis advokatas Szpunar gegužės 11 d. pateikė savo išvadą preliminaraus sprendimo priėmimo procese C-343/15.

Ispanijoje buvo nagrinėjamas klausimas dėl paslaugos, pavadintos UberPop pavadinimu, kuria naudodamiesi neprofesionalūs privatūs vairuotojai nuosavomis transporto priemonėmis vežė keleivius.

ESTT buvo pateikti tokie klausimai: ar tokia platforma laikytina išimtinai vežimo paslauga, ar ji turėtų būti laikoma elektroninio tarpininkavimo paslauga ar informacinės visuomenės paslauga; ar teikiant tokias paslaugas galima pasinaudoti  [ES] teisės aktuose įtvirtintu paslaugų laisvės principu ir ar yra teisėti šie paslaugos  teikimo apribojimai, kaip antai leidimo ar licencijos reikalavimas ar elektroninio tarpininkavimo paslaugų teikimo uždraudimas. Generalinis advokatas konstatavo, kad tai yra sudėtinė paslauga, kuri nėra teikiama nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis.

Generalinio advokato išvadoje pasisakyta, jog pagrindinė paslaugos priskyrimo prie informacinės visuomenės paslaugų sąlyga yra jos pagrindinės dalies teikimas elektroninėmis priemonėmis, tuo tarpu UBER atveju taip nėra.

Susitarta, kad tarp e-parduotuvių, platformų ir Uber yra vienas skirtumas – pastarasis nustato paslaugos kainą. Tačiau ar būtent ši sąlyga turėtų būti lemiamas veiksnys paslaugos priskyrimo ne prie elektroninių paslaugų, o prie klasikinių transporto paslaugų?

Vis dėlto generalinis advokatas šio klausimo iš esmės nenagrinėjo, todėl išvada buvo tokia, kad UBER veikla priskirtina prie „transporto srities paslaugų“, o nacionalinis įstatymų leidėjas turi teisę nustatyti įvairias jos teikimo sąlygas.

ESTT sprendimas šioje byloje bus priimtas metų gale.

Intelektinė nuosavybė