Danijai ir Estijai BDAR įtvirtino galimas išimtis, nurodydama, kad vadovaudamasi pažeidimo nagrinėjimo  procedūra Estijoje baudą skiria priežiūros institucija. Tai reikštų, kad Danija ir Estija gali nuspręsti dėl baudų dydžio, su sąlyga, kad jos bus tikslingos, proporcingos ir atgrasančios. Nepaisant to, kad ši lengvata sudarytų sąlygas naujų įmonių kūrimuisi šalyse, kol kas nei Estija, nei Danija ja dar nepradėjo naudotis.

Atsižvelgiant į BDAR aiškiai suteiktą teisę pasirinkti jurisdikciją, jos galėtų tapti duomenų apsaugos paslaugų teikimo tašku viso pasaulio įmonėms.

Intelektinė nuosavybė