EUROPOS SĄJUNGA RATIFIKAVO MARAKEŠO SUTARTĮ – DIDESNĖS GALIMYBĖS AKLIESIEMS BEI REGĖJIMO IR SKAITYMO NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS

2017 m. gegužės 10 d. Europos Sąjunga ratifikavo Marakeše priimta Pasaulinės Intelektinės Nuosavybės Organizacijos sutartį dėl geresnės aklųjų, regėjimo ir skaitymo negalią turinčių asmenų prieigos prie literatūros kūrinių (Sutartis).

Priėmus šią Sutartį, Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose autorių teisių apsaugą, bus numatyti nauji autorių turtinių teisių apribojimai (išimtys), leidžiantys šiais apribojimais besinaudojantiems asmenims daryti kūrinių kopijas prieinamu (specialiu) formatu (Brailio raštu, garsiniais kūriniais ir kt.), skirtu naudotis akliesiems ar regėjimo ir skaitymo negalią turintiems asmenims.

Intelektinė nuosavybė