Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2017 m. kovo 30 d. priėmė prejudicinį sprendimą, kuriame išaiškino prekių ženklo „naudojimo iš tikrųjų“ sąvoką pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo.

Minėto reglamento nuostatoje nurodyta, kad jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti Europos Sąjungos prekių ženklo Sąjungoje juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, Europos Sąjungos prekių ženklui taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos – bendrijos prekių ženklo savininko teisės paskelbiamos panaikintomis padavus prašymą arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje.

Teismas nurodė kad prekių ženklas gali būti „naudojamas iš tikrųjų“ tik tada, jeigu juo vartotojams užtikrinama ir tai, kad šios prekės pagamintos vienoje įmonėje, kuri kontroliuoja jų gamybą ir kuri gali būti laikoma atsakinga už jų kokybę, tai yra – prekių ženklas atlieka kilmės funkciją.

Tik tokiu atveju šio prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti tretiesiems asmenims žymėti panašiu žymeniu tapačias prekes.

Taigi, tik naudojant konkretų prekių ženklą pagal jo pagrindinę kilmės funkciją galima remtis prieš trečiuosius asmenis, siekiant uždrausti tretiesiems asmenims žymėti prekes panašiu žymeniu.

Intelektinė nuosavybė