Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė antrąjį iki 2 mln. Eur kvietimą įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų priemonę „Verslo konsultantas LT“. Tai yra negrąžintina subsidija, kuri sudaro sąlygas gauti kvalifikuotas verslo konsultacijas ir dalies už jas patirtų išlaidų kompensaciją.

Didžiausia vienam projekto vykdytojui skiriama lėšų suma – 2.000 Eur Išlaidų kompensuojamoji dalis bus nustatoma pagal subjekto veiklos trukmę ir registracijos vietą.

Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse registruotiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams iki vienerių metų bus finansuojama 75 % verslo pradžios konsultacijų išlaidų, kitose savivaldybėse registruotoms įmonėms – 85 % išlaidų.

Subjektams, veikiantiems 1–3 metus imtinai, bus kompensuojama 65 % ir 75 % verslo plėtros konsultacijų išlaidų.

Įmonės galės gauti kompensacijas tik už atrinktų verslo konsultantų tinklo narių teikiamas konsultacijas. Informuojame, kad advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ partneriai Linas Sabaliauskas ir Vilija Viešūnaitė yra „Verslo konsultantų LT“ tinklo nariai.

Pažymėtina, kad įmonės, siekiančios gauti finansavimą, paraiškas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), taip pat ir internetu www.esinvesticijos.lt gali teikti jau nuo spalio 2 dienos.

Pasibaigus kompensacijos gavimo laikotarpiui, projekto vykdytojas galės pakartotinai kreiptis dėl naujo projekto įgyvendinimo – naujas paraiškas bus galima teikti iki 2020 m. lapkričio 30 d., o pasirašyti dotacijos sutartis – iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

Iš viso 2014–2020 m. laikotarpiu pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ numatyta paskirstyti 6 mln. Eur Europos Sąjungos investicijų. Pirmuoju kvietimu pagal šią priemonę paskirstyta 2 mln. Eur Europos Sąjungos investicijų.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė