Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos fiziniai asmenys galės užsiimti individualia apsaugininko veikla ir teikti asmens bei turto apsaugos paslaugas.

Apsaugininkas yra individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, įgijęs teisę teikti asmens ir turto apsaugos paslaugas klientams. Asmeniui, siekiančiam būti apsaugininku, taikomi tokie pat reikalavimai ir ribojimai kaip ir apsaugos vadovui ar apsaugos darbuotojui. Jis privalo būti ne jaunesnis kaip 18 metų, atitikti sveikatos reikalavimus, būti įgijęs apsaugos darbuotojo kvalifikaciją.

Priimtomis pataisomis buvo patikslintos licencijų rūšys, įtvirtintos bendrosios licencijų išdavimo nuostatos, reglamentuotas atsisakymas išduoti licenciją, įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymas ir panaikinimas.

Licencijuojama ši veikla: fizinė apsauga, elektroninė apsauga, leidimų režimo vykdymas, ginkluota asmens ir turto apsauga, režimo užtikrinimas, inkasavimo vykdymas, tarpvalstybinis grynųjų pinigų vežimas kelių transportu.

Pagal naująjį reglamentavimą, apsaugininkas ar apsaugos darbuotojas turės teisę panaudoti šaunamąjį ginklą, kai tai neišvengiamai būtina, gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi.

Šaunamasis ginklas, išskyrus įspėjamuosius šūvius, negalės būti naudojamas prieš įtariamą teisės pažeidėją, kuris vengia sulaikymo nesukeldamas grėsmės nei jo, nei aplinkinių, nei saugomo asmens gyvybei, žmonių susibūrimo vietose, jeigu nuo to gali nukentėti pašaliniai asmenys, prieš moteris, jeigu akivaizdu, kad jos nėščios, taip pat prieš asmenis, jeigu akivaizdu, kad jie neįgalūs, prieš nepilnamečius, jeigu jų amžius yra žinomas arba išvaizda atitinka amžių, išskyrus atvejus, kai šie asmenys priešinasi pavojingu žmogaus gyvybei būdu arba kai užpuola tokių asmenų grupė ir šis užpuolimas kelia grėsmę žmogaus gyvybei.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė