Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pakeitimo projektu siūloma didinti ūkio subjektų pajamų ribas, kurias viršijus kyla pareiga apie koncentraciją pranešti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai ir gauti leidimą – nuo 14,5 mln. eurų iki 20 mln. eurų siūloma didinti koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminių bendrųjų pajamų ribą ir kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijos dalyvių bendrųjų pajamų ribą nuo 1,45 mln. eurų iki 2 mln. eurų.

Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą vertinamos ir Lietuvoje įsteigtų įmonių pajamos užsienio jurisdikcijose, tačiau įstatymo projektu siūloma vertinti tik Lietuvos Respublikoje gautas ūkio subjektų pajamas.

Naujuoju teisiniu reglamentavimu siūloma susijusiais ūkio subjektais laikyti subjektus, turinčius ar kuriuose turima daugiau kaip pusė akcijų, vertybinių popierių, turto, balsavimo teisių, teisių skirti priežiūros ar valdymo organų narius. Šiuo metu susijusiais ūkio subjektais laikomi, turintys ar kuriuose turima 1/3 ar daugiau akcijų ar balsavimo teisių.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad priėmus įstatymo projektą, du arba daugiau sandorių, kurie per 2 metų laikotarpį yra sudaromi tarp tų pačių asmenų arba ūkio subjektų, būtų laikomi viena koncentracija, kuri atsiranda paskutinio sandorio sudarymo metu.

Įstatymo projektu taip pat siūloma Konkurencijos tarybai suteikti teisę stabdyti koncentracijos nagrinėjimą, jei įmonės neteikia prašomos informacijos per nurodytą terminą arba pateikia ne visą pranešimo nagrinėjimui reikalingą informaciją.

Svarbu ir tai, kad, priėmus nurodytus pakeitimus, įmonės patirs mažiau laiko ir finansinių sąnaudų, įgyvendindamos sandorius, kurie nesukelia reikšmingo poveikio konkurencijai.

Pažymėtina, kad priimti Konkurencijos įstatymo pakeitimai įsigaliotų 2018 m. sausio 1 d. Nauja tvarka būtų taikoma pranešimams apie koncentraciją, pateiktiems Konkurencijos tarybai jau po pakeitimų įsigaliojimo.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė