2017 liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos darbo kodeksui ir Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymui, darbuotojams, toje pačioje darbovietėje nepertraukiamai dirbusiems daugiau kaip 5 metus ir darbdavio iniciatyva, ne dėl savo kaltės, iš jos atleistiems, numatyta papildoma garantija.

Norint gauti ilgalaikio darbo išmoką, reikėtų kreiptis į „Sodrą“ ir atitikti tam tikrus reikalavimus:

– darbuotojas turi būti atleistas darbdavio iniciatyva ne dėl savo kaltės (DK 57 straipsnis);

– įmonėje, iš kurios darbuotojas buvo atleistas, jis turi būti nepertraukiamai išdirbęs ilgiau kaip 5 metus;

– per 3 mėnesius nuo atleidimo su tuo pačiu darbdaviu nesudarė darbo sutarties;

– kreipėsi dėl išmokos į „Sodrą“ ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo atleidimo.

Atkreipiame dėmesį, kad buvusiems biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko darbuotojams šias išmokas skirs ir mokės ne „Sodra“, o buvęs darbdavys.

Svarbu ir tai, kad ilgalaikio darbo išmoka mokama nepriklausomai nuo kitų išmokų. Pavyzdžiui, jei asmuo gauna nedarbo išmoką, ilgalaikio darbo išmoka jam taip pat gali būti skirta ir mokama.

Minėtos išmokos dydis apskaičiuojamas pagal paskutinių 12 mėnesių priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų vidurkį, neskaitant to mėnesio, kurį darbuotojas buvo atleistas. Kokią išmoką gaus asmuo, priklausys ir nuo to, kiek metų jis dirbo darbovietėje, iš kurios buvo atleistas. Išdirbusiems nuo 5 iki 10 metų išmokama vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio ilgalaikio darbo išmoka, dirbusiems nuo 10 iki 20 metų – dviejų, dirbusiems daugiau kaip 20 metų – trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė