Lietuvos bankas, siekdamas didesnio teisinio aiškumo, sutelktinio finansavimo platformos operatorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo nuoseklumo ir formuoti vienodos priežiūros praktiką, parengė Lietuvos banko poziciją dėl tam tikrų Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo nuostatų taikymo ir jų santykio su kitais teisės aktais. Pozicija parengta atsižvelgiant į sutelktinio finansavimo platformų operatorių ir asmenų, siekiančių būti įrašytais į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, klausimus dėl tam tikrų minėto įstatymo normų aiškinimo ir interpretavimo praktikoje. Tai – sutelktinio finansavimo platformos operatorių veiklai taikomos išimtys, draudimas rinkti indėlius per sutelktinio finansavimo platformą, galimybės uždarosioms akcinėms bendrovėms pritraukti įstatiniam kapitalui formuoti skirtas lėšas ir kiti klausimai. Pozicijoje daroma išvada, kad bendrovių obligacijos, nepaisant to, ar faktiškai šiais vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje, ar ne, laikytinos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, o kartu ir finansinėmis priemonėmis.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė