Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Vartojimo kredito teikimo gairių pakeitimus, kuriais siekiama suderinti gairėse pateiktus paaiškinimus su Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo bei Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimais. Gairėse rinkos dalyviams teikiami paaiškinimai dėl minėtų teisės aktų nuostatų taikymo, gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžiai. Į gaires taip pat buvo perkeltos anksčiau Priežiūros tarnybos išsakytos pozicijos ir nuomonės, kad rinkos dalyviai visą informaciją rastų viename dokumente.

Gairėse nėra pateikiamo baigtinio sąrašo visų įmanomų gerosios ir blogosios vartojimo kredito davėjų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių praktikos pavyzdžių, kurie būtų arba nebūtų laikomi atsakinguoju skolinimu, ir atitinkamų teisės aktų reikalavimų paaiškinimų. Lietuvos bankas sieks, kad Gairės būtų „gyvas dokumentas“, kuris, atsižvelgiant į praktikoje pastebėtas naujas problemas ar neaiškumus, būtų nuolat papildomas.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė