Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Finansinių paslaugų reklamos gairių pakeitimus, kuriuose rinkos dalyviams paaiškinamos tam tikros Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo ir Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo nuostatos. Pakeistose gairėse detaliau aprašomi vartojimo kredito reklamos reikalavimai dėl vartojimo kredito kainos ir su šiuo kreditu susijusių išlaidų nurodymo, standartinės informacijos pateikimas tipiniu pavyzdžiu, taip pat draudimas skleisti vartojimo kredito reklamą įvairiuose renginiuose, skirtuose asmenims, jaunesniems kaip 18 metų.

 

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė