2017 m. spalio 17 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. priimtas įsakymas Nr. 1V-700, kuriuo patvirtinta nauja leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo schema, pagal kurią sudarytos palankesnės sąlygos tarptautinėms įmonėms operatyviau reaguoti į kvalifikuoto personalo poreikį įmonių atstovybėse, filialuose ar tai pačiai grupei priklausančiose įmonėse ir palengvinti užsieniečių, turinčių reikalingų įgūdžių, perkėlimą.

Nuo šiol leidimai laikinai gyventi bus išduodami perkeliamiems įmonės viduje užsieniečiams, t. y. užsieniečiams užsienio valstybėje įsteigtų įmonių laikinai komandiruojamiems darbo arba mokymo tikslais į šių įmonių atstovybes, filialus ar tai pačiai įmonių grupei priklausančias įmones, įsteigtas Lietuvos Respublikoje.

Pagal naujai patvirtintą tvarką, leidimai laikinai gyventi taip pat bus išduodami užsieniečiams, kurie juda tarp įmonių, priklausančių tai pačiai užsienio valstybėje įsteigtai įmonei ar įmonių grupei, įsteigtų Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi galės paduoti ir šių užsieniečių šeimos nariai, nepriklausomai nuo įmonės viduje perkeliamam užsieniečiui mokamo darbo užmokesčio dydžio ir gyvenimo Lietuvos Respublikoje trukmės.

Pasinaudoti naujai patvirtinta tvarka ir teikti prašymus dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo galės užsieniečiai, kurie yra perkeliami įmonės viduje kaip vadovai, specialistai, darbuotojai stažuotojai.

Užsieniečiams, kurie yra perkeliami įmonės viduje kaip vadovai ir specialistai, leidimai laikinai gyventi bus išduodami laikotarpiui, kuriam jie perkeliami į priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau kaip 3 metams. Užsieniečiams, kurie bus perkeliami įmonės viduje kaip darbuotojai stažuotojai, leidimai laikinai gyventi bus išduodami laikotarpiui, kuriam jie perkeliami į priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau kaip 1 metams.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė