Primename, kad 2017 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos duomenis apie viešosios įstaigos dalininkus reikės registruoti Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS).

Registruojant VšĮ dalininkus reikia nurodyti dalininko vardą, asmens kodą, adresą, VšĮ pavadinimą, buveinę, dalininko įnašo vertę, dalininko teisių perleidimo datą.

Duomenis apie VšĮ dalininkų pokyčius reikia pateikti per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos. Už duomenų pateikimą atsakingas viešosios įstaigos vadovas.

VšĮ, įsteigtos iki 2017 m. spalio 31 d., informaciją apie savo dalininkus turės pateikti iki 2018 m. liepos 1 d.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė