Pagal dabartinį reglamentavimą juridinių asmenų pavadinimai turi būti sudaromi laikantis lietuvių bendrinės kalbos reikalavimų, o galimybė bet kuriam juridiniam asmeniui registruoti pavadinimą užsienio kalba (išskyrus antikines – senovės graikų ir lotynų kalbas) nenumatyta. Išimtis nustatoma tik registruojant juridinio asmens, susijusio su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, pavadinimą.

Atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau įmonių veiklą vykdo ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, siūloma šioje srityje atlikti pakeitimus. Plečiantis verslo interesams, lietuvių kalba sudaryti juridinių asmenų pavadinimai yra sunkiau suprantami, atpažįstami užsienyje, kas turi įtakos mažesnėms verslo plėtros galimybėms užsienyje, konkurencingumui.

Priėmus siūlomą pakeitimo projektą, 2018 m. kovo 1 d. įsigaliotų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.40 straipsnio pakeitimas, pagal kurį juridinio asmens pavadinimas galėtų būti sudarytas lietuvių kalba arba užsienio kalba lotyniškais rašmenimis.

Taip pat, pagal dabartinį reguliavimą, juridinio asmens pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra nusistovėjęs visuomenėje. Priėmus Civilinio kodekso pataisas, juridinio asmens pavadinimą bus galima sudaryti iš raidžių ir skaičių be apribojimų.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė