Finansiniai verslo sunkumai: mokėjimų eiliškumas, restruktūrizavimas, bankrotas

Lietuvoje įvedus karantiną, verslas dažnu atveju buvo priverstas tiesiog stabdyti veiklą. Kitos įmonės, net ir nesustabdžiusios veiklos, jau šiuo metu patiria arba artimiausiu metu patirs finansinių sunkumų, kontrahentams paskelbus apie prievolių vykdymo stabdymą. Todėl įmonėms tampa aktualus mokėjimų eiliškumo vykdymas, kilus nemokumo rizikai, o kartu ir restruktūrizavimo ar bankroto bylos kėlimas, vadovaujantis naujuoju LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymu (toliau – Nemokumo įstatymas).

Mokėjimų vykdymo eiliškumas

Civilinis kodeksas įpareigoja įmones, neturinčias pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams tenkinti, atsiskaitymus atlikti šia eile:

 • pirmąja eile – atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo;
 • antrąja eile – atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių;
 • trečiąja eile – atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus;
 • ketvirtąja eile – atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti;
 • penktąja eile – atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka.

Nurodyto eiliškumo pažeidimas gali sąlygoti tiek civilinę, tiek ir baudžiamąją atsakomybę įmonės valdymo organams.

Įmonės restruktūrizavimas – išeitis įmonėms, siekiančioms išsaugoti verslą

Restruktūrizavimas galimas:

 • kai įmonė turi finansinių sunkumų, tačiau dar nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, leisiančios jai vykdyti prievoles ateityje;
 • tiek vadovo, tiek kreditoriaus iniciatyva;
 • restruktūrizavimo bylos kėlimo stadijoje privalomos derybos tarp skolininko ir kreditoriaus dėl galimos pagalbos skolininkui suteikimo, kas gali leisti įmonei galiausiai išspręsti finansinius sunkumus ir neinicijuojant nemokumo proceso;
 • iškėlus restruktūrizavimo bylą, iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo dienos susidariusių finansinių prievolių vykdymas ir skolų išieškojimas yra stabdomas, išskyrus einamųjų mokėjimų atlikimą. Tai įmonei suteikia galimybę per keletą mėnesių susireguliuoti piniginius srautus;
 • 4 metų laikotarpiui nuo restruktūrizavimo plano patvirtinimo, su galimybę pratęsti dar metams. Tai reikštų galimybę iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo susidariusių skolų mokėjimą išdėstyti 4 metams.

Rekomenduojame įvertinti įmonės finansinę situaciją ir, jeigu įmonė dar nėra visiškai nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, naudotis įstatymo suteikiama galimybe išsikelti įmonei restruktūrizavimo bylą ir taip išvengti įmonės bankroto.

Įmonės bankrotas

Susidūrus su reikšmingais finansiniais sunkumais įmonės bankrotas, deja, gali būti neišvengiamas. Visgi, naujasis Nemokumo įstatymas atveria galimybių ir su visiško nemokumo situacija susidūrusioms įmonėms.

Bankrotas keliamas:

 • įmonei esant nemokiai – pareiga (ne teisė) vadovui ar likvidatoriui kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba įmonės įsipareigojimai viršija jos turto vertę;
 • įmonės vadovo, kreditoriaus arba likvidatoriaus iniciatyva;
 • ir bankroto bylos kėlimo stadijoje privalomos derybos tarp skolininko ir kreditoriaus dėl galimos pagalbos skolininkui suteikimo, kas gali leisti įmonei galiausiai išspręsti finansinius sunkumus ir neinicijuojant nemokumo proceso;
 • tiek teismo, tiek ne teismo tvarka. Siūlome svarstyti bankroto bylos kėlimą būtent ne teismo tvarka, kas leis greičiau, efektyviau vykdyti bankroto procedūras kreditorių susirinkimo pagalba, o kartu ir siūlyti nemokumo administratoriaus kandidatūrą, taip galimai išvengiant netikėtumo dėl teismo paskirto nemokumo administratoriaus;
 • su galimybe įmonei, kuriai iškelta bankroto byla, vėliau su kreditorių pagalba pereiti į restruktūrizavimą, ką anksčiau atlikti nebuvo galimybės.

Įmonės, susidūrusios su finansiniai sunkumais, turi įvertinti savo esamą finansinę būklę ir nepamiršti teisės aktų suteikiamų galimybių mokumui išsaugoti. Taip pat ir pareigų valdymo organams, matantiems, kad įmonei nepavyks atsiskaityti su visais kreditoriais laiku, ar pareigų, privalomų vykdyti įmonei visiškai nutraukus ūkinę komercinę veiklą ir tapus nemokia.

Jei turite klausimų, susisiekite su Agne Ustinovičiene agne.ustinoviciene@triniti.lt

Jei norite sužinoti daugiau apie įmonės restruktūrizavimą, spauskite čia

Jei norite sužinoti daugiau apie valstybės pagalbos verslui priemones, spauskite čia

Nemokumas