Ginčų sprendimas valstybiniuose teismuose kol kas yra vyraujantis pasirinkimas. Alternatyva teismo procesui yra vis dažniau pasirenamos mediacija ir arbitražas. Koks kelias kada geriausias?

Mediacija yra sparčiai populiarėjantis civilinių ginčų sprendimo būdas be teismo. Teisminė mediacija yra nemokama paslauga. Nuo 2019 m. teisinius ginčus mediacijos būdu galima spręsti ir civilinėse, ir administracinėse bylose, o nuo 2020 m. sausio šeimos bylose mediacija yra privaloma.

2019 metais 52 proc. visų teisminės mediacijos būdu nagrinėtų bylų buvo bylos dėl šeimos teisinių santykių. Mediacija taip pat pasitelkta nagrinėti su prievolių teise susijusioms byloms, byloms kylančioms iš daiktinių teisinių santykių, dėl juridinių asmenų, dėl paveldėjimo ir kitoms.

Kadangi mediacijos atveju nereikia gaišti laiko ilgai trunkančiuose teismo posėdžiuose, patiriama mažiau neigiamų emocijų, mažiau priešiškumo, o išsprendus ginčą taikiai, atsiranda didesnė tikimybė, kad pasiekto susitarimo bus laikomasi. Mediacijos procesas nėra viešas, jame dalyvauja tik susitarimo siekiančios šalys ir xxx.

Arbitražu šalys renkasi naudotis spręsdamos didesnius verslo ginčus su vietiniais ar užsienio subjektais.

Skirtingai nuo teismo, kur pasirinkti teisėjo nėra galimybės, arbitraže šalys gali pasirinkti ginčo srities specialistą, kurio kompetencija bei žinios yra pripažintos ir vertinamos. Tokiu atveju arbitrui nebereikia pasakoti elementarių dalykų, susijusių su ginčo esme, ar aiškinti, kaip funkcionuoja specifinis verslas. Šalys taip pat gali rinktis arbitražo vietą, arbitrų skaičių, jų parinkimo kriterijus, nušalinimo tvarką, arbitražo kalbą, taikytinas teisę ir kitus dalykus.

Komercinis arbitražas yra konfidencialus. Ginčo kilimo faktas, ginčo šalys bei dalykas, o taip pat ir teismo sprendimas išlaikomi paslaptyje.

Arbitražo būdu ginčas nagrinėjamas tik vienoje instancijoje ir sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo momento. Arbitrams keliami patys griežčiausi reikalavimai dėl nešališkumo ir objektyvumo.

Per 2019 metus Lietuvos pirmosios instancijos teismuose išnagrinėta 161 617 bylų. Valstybiniams teismams paprastai yra taikomas proceso viešumo principas, t. y. bet kuris asmuo turi teisę dalyvauti teismo posėdyje, su visa bylos medžiaga galima susipažinti ir sužinoti visas bylos detales. Teismo posėdžiai gali trukti gana ilgai, pirmosios instancijos teismų sprendimai įsiteisėja tik pasibaigus jų apskundimo apeliacine tvarka terminui. Bylinėjimasis valstybiniame teisme dažnai yra ilgai trunkantis ir abiems bylos šalims brangiai kainuojantis procesas, o pasiekti galutinį ginčo rezultatą užtrunka ilgiau, nei mediacijoje ar arbitraže.

Jei turite klausimų, susisiekite su Paulina Gruodiene paulina.gruodiene@triniti.lt

Jei norite sužinoti daugiau apie bylinėjimąsi, spauskite čia

 

 

Nemokumas