2016-06-21

Priimti nauji Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos pakeitimai

Aplinkos ministro 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu pakeistas Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos […]
2016-06-21

Specialieji architektūros reikalavimai tapo privalomi rengiant atnaujinamo (modernizuojamo) pastato investicijų planus ir atnaujinamų (modernizuojamų) statinių projektus

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. gegužės 5 d.  įsakymu pakeitė Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos […]
2016-06-21

Specialieji paveldosaugos reikalavimai bus išduodami per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu (toliau – Įsakymas) pakeitė Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašą (toliau […]
2016-06-21

Numatyta nauja prašymų projektavimo sąlygoms gauti teikimo tvarka

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu  (toliau – Įsakymas) pakeitė paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos […]
2016-06-21

Pakeistas Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas

Patvirtinta nauja 2013 m. lapkričio 27 d. aplinkos ministro įsakymo „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai […]
2016-03-22

Nustatyti nauji reikalavimai elektrinėje laikmenoje pateikiamo projekto formai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. sausio 15 d. įsakymu pakeitė STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – Reglamentas).  Reglamento pakeitimais nustatyti nauji reikalavimai elektrinėje laikmenoje […]
2016-03-22

Patvirtinti nauji Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1V-10 pakeitė Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitus. Naujieji […]
2016-03-22

Pakeisti Statybos užbaigimo akto patikrinimo, Deklaracijos apie statybos užbaigimą patikrinimo akto rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas 2016 m. vasario 3 d. įsakymu patvirtino naujus rekvizitus: Statybos užbaigimo akto patikrinimo, Deklaracijos apie statybos […]
2016-03-22

Numatyti palengvinimai įforminant pastatų atnaujinimo (modernizavimo) užbaigimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-140 pakeitė STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas). Vadovaujantis padarytais Reglamento pakeitimais, pastatų atnaujinimo […]
2016-03-22

Patvirtinti energinio naudingumo sertifikavimo pakeitimai, susiję su šilumos nuostolių skaičiavimu

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu pakeitė STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas (toliau – pakeitimas). Energinio naudingumo sertifikavimas“ (toliau – Reglamentas). Pakeitime […]
2016-03-22

Statinio ekspertizės aktas ir Statytojo pažyma galės būti naudojama teikiant prašymus patvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-140 pakeitus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas), teikiant prašymą patvirtinti Deklaraciją apie statybos […]
2016-03-22

Pakeisti konteinerių aikštelių buitinėms atliekoms laikinai saugoti įrengimo reikalavimai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. sausio 13 d. įsakymu pakeitė STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Iš reglamento pašalintos nuostatos, numačiusios reikalavimus buitinių atliekų laikino saugojimo konteinerinių […]