2016-08-22

NAUJAS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMAS

2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas. Šiuo pakeistu teisės aktu detaliau aprašomos Konkurencijos tarybos funkcijos, […]
2016-08-22

SUSKAIČIUOTAS BANKROTO ADMINISTRATORIŲ ATLYGINIMAS

2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo balandžio pabaigoje patvirtintas Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašas ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklės. Šiuose teisės aktuose, […]
2016-08-22

ATSAKOMYBĖ PAVĖLAVUS IŠKELTI BANKROTO BYLĄ

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Administracinių nusižengimų kodeksui, kartu įsigalios ir 2016 m. gegužės 19 d. priimtas pakeitimas, kuriuo numatoma atsakomybė juridinio asmens vadovui […]
2016-08-22

RANGOVAS TURĖS TIKRINTI SUBRANGOVO TREČIŲJŲ ŠALIŲ DARBUOTOJŲ LEIDIMUS GYVENTI

2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, taikomi tais atvejais, kai nelegaliai Lietuvos Respublikoje esantys trečiųjų šalių piliečiai įdarbinami po pakeitimų įsigaliojimo. Pakeistas kodeksas […]
2016-08-22

DIDINAMOS GARANTIJOS KOMANDIRUOJAMIEMS DARBUOTOJAMS

2016 m. birželio 28 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos garantijų komandiruojamiems darbuotojams įstatymas. Nuo šiol garantijos komandiruojamiems darbuotojams apims ne tik padidintą apmokėjimą už viršvalandinį […]
2016-08-22

NAUJAS MOKĖJIMŲ ĮSTATYMAS

2016 m. liepos 14 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas. Tai – naujas reguliavimas, susijęs su pagrindine mokėjimo sąskaita, kurios paslaugą privalės teikti kredito […]
2016-08-22

NAUJI TERMINAI FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ ĮMOKOMS SUMOKĖTI

2016 m. balandžio 19 d. įsigaliojo ir naujos redakcijos Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodika ir mokėjimo tvarkos aprašas. Šio teisės akto pakeitimais siekiama detalizuoti […]
2016-08-22

SUGRIEŽTINTA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ MANIPULIAVIMĄ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKA

2016 m. liepos 14 d. įsigaliojo Baudžiamojo kodekso pakeitimai, kuriuose numatyta griežtesnė atsakomybė už nusikaltimus, susijusius su finansinėmis priemonėmis. Kodekse nuo šiol detaliai išdėstoma, kad manipuliavimo […]
2016-08-22

NAUJOS INFORMACIJOS APIE FINANSŲ RINKOS DALYVIUS SKELBIMO TAISYKLĖS

2016 m. balandžio 19 d. įsigaliojo Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintas Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos aprašas, skirtas suteikti […]
2016-08-22

ENERGETINIO VERSLO GINČAMS SPRĘSTI – NAUJAS VILNIAUS ARBITRAŽO TVARKOS APRAŠAS

2016 m. birželio 22 d. įsigaliojo naujas Energetinio verslo ginčų sprendimo VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (Vilniaus arbitražo) specializuotame energetikos arbitražo teisme tvarkos aprašas. […]