2015-10-15

Praktiniai patarimai verslui, aiškinant Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 dalies nuostatas

Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta sąlyga draudžianti viešuosiuose pirkimuose dalyvauti tiekėjui, kurio dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, turi […]
2015-10-15

Pristatyti 2003-2015 m. įvykusių viešųjų pirkimų duomenys

VPT visuomenei pristato 2003-2015 m. (iki 2015-06-30) įvykusių viešųjų pirkimų duomenis, pateikiamus atviru, visiems vartotojams patogiu ir lengvai valdomu formatu. Atvirą duomenų tinklalapį VPT neatlygintinai padėjo […]
2015-10-15

LR Pirkimų, atliekamų perkančiųjų subjektų, veikiančių vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, įstatymo projektas skirtas komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms

Įgyvendinant direktyvos 2014/25/ES nuostatas, buvo priimtas sprendimas parengti naują atskirą (subjektų, veikiančių vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje) komunalinio sektoriaus perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų įstatymo […]
2015-10-15

Parengta VPT ataskaitų teikimo atmintinė

VPT parengė ataskaitų teikimo atmintinę perkančiosioms organizacijoms.
2015-10-15

Nustatyta viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų teikimo tvarka naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 654 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų […]
2015-10-15

Patvirtintas prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašas

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo […]
2015-10-15

Patvirtinti perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai prekėms, paslaugoms ir pastatams

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. priimtas nutarimas Nr. 621 „Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“ (toliau – […]
2015-10-15

2015-06-17 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Primename, kad nuo 2015-06-17 dienos įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimas (žr. 33 straipsnio 1 dalies 3 punktą), papildytas nauju privalomu reikalavimu, kad […]