2014-10-30

Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones priėmimo 2014 m. grafikas papildytas nauja priemone

LR žemės ūkio ministras 2014 m. spalio 29 d. įsakymu papildė Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones priėmimo 2014 m. grafiką nauja priemone […]
2014-10-29

Papildytos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės

LR žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 27 d. įsakymu papildytos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės. Tais atvejais, kai Savivaldybės […]
2014-10-24

Pakeistos dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklės

LR Žemės ūkio ministras 2014 spalio 23 d. įsakymu padidino kreditų, skirtų įsigyti trumpalaikį turtą, palūkanų kompensacijos dydį kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų […]
2014-10-22

Pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2014 m. spalio 21 d. įsakymu pakeitė Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei […]
2014-10-16

Nustatyti maksimalūs 2015 m. derliaus draudimo įmokų kompensavimo procentai ir sumos dydžiai

Žemės ūkio ministras 2014 m. spalio 15 d. įsakymu nustatė maksimalius draudimo įmokų kompensavimo sumos dydžius, taikomus 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis. Vadovaujantis įsakymu, […]
2014-10-13

Nustatyti avansinių išmokų už pirmuosius hektarus bei vienkartinių išmokų dydžiai

Žemės ūkio ministras 2014 m. spalio 10 d. įsakymu nustatė avansinių išmokų už pirmuosius hektarus (t. y. papildomą išmoką iš Europos Sąjungos lėšų už nustatytą pareiškėjo […]
2014-10-13

Pakeistos Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijos

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-725 pakeitė Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijas. Pakeitimai įsigalios […]
2014-10-10

Nustatyta valstybės rinkliava, už leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) direktorius 2014 m. spalio 7 d. įsakymu pakeitė Leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos […]
2014-09-16

Naujai nustatytas delspinigių dydis bei palūkanų už naudojimąsi negrąžintomis lėšomis dydis 2014 m. ketvirtajam ketvirčiui nepakito

LR finansų ministras 2014 m. rugsėjo 5 d. įsakymu nustatė delspinigių dydį, kuris taikomas tais atvejais, kai pavėluojama grąžinti Europos Sąjungos finansinę paramą, tarptautinę finansinę paramą […]
2014-09-15

Prailgintas paraiškų pagal atskiras priemones priėmimo terminas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą

2014 m. liepos 9 d., 2014 m. rugpjūčio 29 d. ir 2014 m. rugsėjo 11 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymais pakeistas paraiškų pagal Lietuvos kaimo […]
2014-08-29

Pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei […]
2014-08-29

Padidinti vienerių metų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo įkainiai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu patvirtinti nauji vienerių metų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo įkainiai (eurais). Nuo kitų metų sausio […]