2014-09-15

Prailgintas paraiškų pagal atskiras priemones priėmimo terminas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą

2014 m. liepos 9 d., 2014 m. rugpjūčio 29 d. ir 2014 m. rugsėjo 11 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymais pakeistas paraiškų pagal Lietuvos kaimo […]
2014-08-02

Patvirtintos Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 patvirtino Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos […]
2014-08-02

Numatyta galimybė prisijungti prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos naudojantis elektronine bankininkyste teikiant pranešimus apie pasirengimą apdoroti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais

Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių pakeitimu patikslinta Žemės naudotojo, besirengiančio apdoroti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, informacijos paskelbimo […]
2014-07-28

Dvispalvių prekių ženklų registravimas Lietuvos Respublikoje

Lietuvos apeliacinis teismas priėmė sprendimą stambiausios rinkoje naudotų daiktų ir dėvėtų drabužių parduotuvės Baltijos šalyse „HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC“ byloje dėl dvispalvio prekių ženklo registravimo. […]
2014-07-01

Papildomos galimybės statytojui Savivaldybės administracijai atsisakius išduoti statybą leidžiantį dokumentą

Tais atvejais, kuomet atsisakoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą arba Savivaldybės administracijai pateiktas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą neteisėtai nepriimamas ar neregistruojamas IS „Infostatyba“, vadovaujantis STR „Statybą […]
2014-06-30

Aplinkos oro taršos mažinimo priemones privalės taikyti visi asmenys, turintys skystojo mėšlo ir srutų kauptuvus

LR Aplinkos ministro ir LR Žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-555/3D-390 pakeistas Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas. Vadovaujantis pakeitimu, […]
2014-06-30

Patvirtintas naujas tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimą reglamentuojantis PTR

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-489 pakeitė PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ pavadinimą […]
2014-06-30

Valstybės paramos daugiabučio namo atnaujinimo projekto parengimui ir įgyvendinimui teikimo tvarka bus taikoma nebepriklausomai nuo daugiabučio namo savininkų sprendimo priėmimo datos

Pakeitus LR Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimą Nr. 290, nebeteko galios nutarimo nuostata, vadovaujantis kuria valstybės parama apmokant arba kompensuojant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) […]
2014-06-30

Patvirtinta nauja statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa

LR aplinkos ministras 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. D1-523 patvirtino naują ypatingo statinio projekto vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo, statybos techninės priežiūros vadovo, statinio […]
2014-06-30

Preliminari namo atnaujinimo statybos darbų kaina turės būti apskaičiuojama vadovaujantis rinkos kainomis

Vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo pakeitimu, preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kaina apskaičiuojama vadovaujantis nebe pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skaičiuojamųjų […]
2014-06-30

Patvirtinti patalpų kūdikiams žindyti ir pervystyti įrengimo viešo naudojimo pastatuose reikalavimai

LR Sveikatos apsaugos ministras 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-640 patvirtino patalpų kūdikiams žindyti ir pervystyti įrengimo viešojo naudojimo pastatuose reikalavimus. Reikalavimai įrengti patalpas […]
2014-06-30

Prailgintas kreipimosi į VTPSI su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą terminas, kai Savivaldybės administracijai pateiktas prašymas neteisėtai nepriimamas

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimu nuo 10 iki 20 darbo dienų prailginamas terminas, per kurį Statytojas turi teisę kreiptis į VTPSI su prašymu išduoti statybą […]