Euro įvedimas: teisės klausimų atmintinė verslui

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungs prie euro zonos. Tai lems tam tikrus pokyčius bendrovių teisę reglamentuojančiuose teisės aktuose, todėl norime atkreipti dėmesį į svarbiausius šių pokyčių aspektus ir pasidalinti rekomendacijomis.

Bendrieji euro-lito konvertavimo principai įmonės dokumentuose

Euro įvedimo įstatyme įtvirtintas sutarčių tęstinumo principas, pagal kurį lito išėmimas iš apyvartos nepakeičia jokių teisinių dokumentų sąlygų, neatleidžia nuo teisinių dokumentų vykdymo pareigos ar nepateisina jų nevykdymo, o juose nurodytos vertės litais reikš pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą perskaičiuotas ir nustatyta tvarka suapvalintas vertes eurais. Remiantis šia nuostata nėra privaloma pasirašyti sutarčių pakeitimų. Tačiau sutartyse visos nuorodos į litus, po euro įvedimo dienos bus laikomos nuorodomis į eurus:

  • nuosavybės vertybiniai popieriai (tiek akcijos, tiek obligacijos, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas)
  • darbo užmokestis,
  • tarifai,
  • įkainiai,
  • komisiniai užmokesčiai,
  • prekių (paslaugų) vieneto kaina,
  • baudos, žalos dydis ir kiti panašūs mokėjimai.

Atitinkamai šie dydžiai turės būti konvertuojami pritaikant jiems taikomas konvertavimo į eurus taisykles, kurios tam tikrais atvejais skirtingos ir jas reiktų išmanyti. Remiantis Euro įvedimo Lietuvoje įstatyme įtvirtintomis nuostatomis ir parengtais įstatymo projektais, pateikiame aukščiau nurodytų dydžių  perskaičiavimo taisykles:

Nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas)
Nuosavybės vertybinių popierių nominali vertė keičiama taip:
bendra tos pačios klasės ir nominalios vertės išleistų vertybinių popierių nominali vertė litais dalijama iš perskaičiavimo kurso ir iš išleistų tos klasės ir nominalios vertės vertybinių popierių skaičiaus, o gauta reikšmė apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio pagal matematinę apvalinimo taisyklę.

Akcijos nominalios vertės apskaičiavimas: 10 000 LTL (įstatinis kapitalas) / 3,4528 / 10 000 vnt. akcijų = 0,29 EUR, tai vienos akcijos vertė bus 29 euro centai.

Konvertuojamų obligacijų nominalioji vertė keičiama pagal kiekvieną obligaciją atskirai. Jos nominalioji vertė dalijama iš perskaičiavimo kurso ir apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.


Darbo užmokestis
Perskaičiuojamas į eurus darbuotojo naudai apvalinant iki euro cento. Tais atvejais, kai skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra didesnis už 0, prie paskutinio skaitmens pridedamas vienetas arba nustatomas naujas dydis, ne mažesnis už buvusį litais nustatytą dydį, perskaičiuotą į eurus.

Pvz.: Darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis buvo 2 340 litų, perskaičiavę jį į eurus pagal perskaičiavimo kursą, gautume: 2 340 : 3,45280 = 677,71084… = 677,72 euro.


Tarifai, įkainiai, komisiniai užmokesčiai, prekių (paslaugų) vieneto kaina, baudos, žalos dydis ir kiti panašūs mokėjimai
Po euro įvedimo dienos perskaičiuojami ir išreiškiami eurais (litais) tiek pat skaitmenų po kablelio tikslumu, kaip jie buvo išreikšti litais (eurais).
Apvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio pagal matematinę apvalinimo taisyklę tik apskaičiavus galutinę pinigų sumą.

 

Atkreipiame dėmesį, jog sutartyse (pvz., paskolos sutartyse) nuorodos į VILIBOR indeksą nuo euro įvedimo dienos yra laikomos nuorodomis į EURIBOR indeksą, išskyrus vienos nakties VILIBOR indeksą, o nuorodos į vienos nakties VILIBOR indeksą yra laikomos nuorodomis į EONIA indeksą. Dėl perskaičiavimo į eurą taisyklių įvairovės svarbu visas šias bendrovės sutartis peržiūrėti ir tinkamai atlikti perskaičiavimus į eurus. Siekiant išvengti rizikų ar nesutarimų ateityje, rekomenduotina pasirašyti sutarčių pakeitimus, kad po to nė vienai šaliai nekiltų abejonių. Dėl tos priežasties pateikiame Jums dokumentų, kuriuos rekomenduotume peržiūrėti dėl euro įvedimo, sąrašą.
Akcijos. Vertybiniai popieriai
Bendrovės akcininkų registravimo žurnalas (jeigu bendrovės akcijos materialios).
Bendrovės akcininkų sąrašas (sudaromas bendrovėse, turinčiose daugiau kaip vieną akcininką).
Bendrovės akcijų pasirašymo sutartys. Taip pat dokumentai, patvirtinantys akcijų apmokėjimą.
Sutartys dėl bendrovės akcijų platinimo / pardavimo / siūlymo.
Sutartys / susitarimai dėl bendrovės akcijų ar teisių į jas suvaržymo (pvz., akcijų įkeitimo; pirmumo teisės įsigyti bendrovės akcijas; susitarimai, draudžiantys ar ribojantys akcijų perleidimą).
Uždarosios akcinės bendrovės akcininkams išduodamos materialios akcijos ar akcijų sertifikatai.
Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitos.
Obligacijų savininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos.
Obligacijų pasirašymo sutartys (atkreipiame dėmesį: obligacijų nominali vertė ir metinės palūkanos, vykdomi eurais euro centų tikslumu).
Konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartys (atkreipiame dėmesį: akcijų nominalios vertės išreiškiamos eurais euro centų tikslumu).

Bendrovės sutartys
Paskolų sutartys.
Dokumentai pagal skolinius įsipareigojimus ar išleidus obligacijas, vekselius, obligacijų pasirašymo, konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartys, opcionų sutartys.
Visi dokumentai bei sutartys ir jų pakeitimai, patvirtinantys kitus svarbius Bendrovės finansinius susitarimus dėl pirkimo išsimokėtinai, skolinius įsipareigojimus, garantijas bei panašias sutartis.
Bendrovės suteiktos garantijos, laidavimo raštai.
Visos statybos rangos sutartys, kitos svarbios rangos sutartys.
Visos sutartys dėl vandens, elektros, šilumos energijos bei kitų svarbių išteklių tiekimo.
Pavedimo, tiekimo, pervežimo, muitinės sandėlių sutartys.
Esminės bendros veiklos (pirkimo-pardavimo, tiekimo, paslaugų tiekimo), konsultavimo, tarpininkavimo sutartys.
Nuomos sutartys.
Visos kitos svarbios sutartys, kurių šalimi yra Bendrovė.

Darbo santykiai
Darbo sutartys su darbuotojais.
Atlyginimų perskaičiavimo ir peržiūrėjimo metodai, premijavimo bei kitos motyvacijos skatinimo priemonės, jei jose yra išraiškos litais.

Bendrovės dokumentai
Įstatai. Atliekami šie veiksmai: sušaukiamas Visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau — VAS). Į VAS darbotvarkę turėtų būti įtraukiamas klausimas: „įstatinio kapitalo dydžio išraiškos litais keitimas į išraišką eurais“; VAS priima sprendimą dėl įstatinio kapitalo dydžio keitimo į eurus (paprasta balsų dauguma); parengiami ir pasirašomi nauji įstatai; dokumentai dėl įstatų įregistravimo pateikiami LR Juridinių asmenų registro tvarkytojui (per 30 dienų nuo VAS sprendimo priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2017 liepos 1 d.).
Bendrovės sutartys su akcininkais (jeigu jose yra nuostatos dėl sumų, išreikštų eurais).
Akcininkų sutartys (jeigu jose yra nuostatos dėl sumų, išreikštų eurais).


Gaukite panašų naudingą turinį tiesiai į savo el. paštą pirmieji.

Užsiprenumeruokite TRINITI naujienlaiškį ir mes pasižadame siųsti tik įdomias ir naudingas naujienas, susijusias su aktualiais ir svarbiais teisės aktų pakeitimais.


 

 

Linas Sabaliauskas

Partneris

+370 698 22248

linas.sabaliauskas@triniti.lt

Laura Bešėnaitė

Teisininkė

laura.besenaite@triniti.lt