2016 m. vasario 13 d. įsigaliojo pakeitimai, kuriais taisyklės, numatančios pranešimo apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 26 straipsnį nuo šiol nustato pranešimą ir apie kitas finansines priemones, suteikiančias balsavimo teisę.

Nuo šiol Lietuvos bankui emitentai privalo pranešti ir apie finansines priemones, pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui, suteikiančias teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų, kurios suteikia balsavimo teisių (pvz., pasirinkimo (opcionų) sandorius). Pranešant reikės pateikti informaciją apie finansinę priemonę, jos išpirkimo termino/galiojimo pabaigos datą, balsavimo teisių, kurios gali būti įgytos, jeigu priemone naudojamasi / ji konvertuojama, skaičius ir kt.

Šaltinis: 2016 m. vasario 11 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. Nr. 03-49 „Dėl pranešimo apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Nr. 03-21.

2016-04-21

Pareiga pranešti apie įsigytą ar prarastą kitų nei akcijos finansinių priemonių (pvz., opcionų), suteikiančių balsavimo teisę, paketą

2016 m. vasario 13 d. įsigaliojo pakeitimai, kuriais taisyklės, numatančios pranešimo apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 26 straipsnį nuo […]
2016-04-21

Pelno mokesčio įstatymo pasikeitimai dėl dividendų apmokestinimo

2016 m. kovo 26 d. įsigaliojo Pelno mokesčio įstatymo pataisos, pagal kurias dividendams taikomų mokesčių lengvatų negalima taikyti tais atvejais, kai mokestinė nauda yra pagrindinis ar […]
2016-04-21

Pakeistas vartojimo kredito įstatymas, kuriuo sureguliuojama ir tarpusavio skolinimų platformų veikla

2016 m. vasario 1 d. įsigaliojo 2015 m. lapkričio 5 d. priimtos Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo pataisos, griežčiau reguliuojančios vartojimo kreditų teikimo paslaugą, o taip […]
2016-04-21

Sureglamentuotas reikalavimas VMI pateikti informaciją apie asmenų sąskaitas

2016 m. vasario 24 d. įsigaliojo 2016 m. vasario 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimą. Šis […]
2016-04-20

Naujas fondų fondas

2016 m. balandžio 15 d. Ūkio ir Finansų ministerijos su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) pasirašė naujo fondų fondo – Verslo finansavimo fondo (Verslo finansavimo […]
2016-04-20

Pakeisti juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) nuostatai

Pakeisti JADIS nuostatai, papildant, kokia informacija papildomai bus renkama apie juridinių asmenų dalyvius. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. JADIS bus kaupiami ir […]
2016-04-20

Lietuvos bankas pats perduos galutines siūlymo sąlygas priimančių valstybių narių kompetentingoms institucijoms

2016 m. vasario 13 d. ir 2016 m. sausio 1 d. įsigalioję Vertybinių popierių prospekto rengimo, tvirtinimo ir viešo informacijos atskleidimo taisyklių pakeitimai iš esmės palengvins […]
2016-04-20

Įsigaliojo naujos redakcijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklės

2015 m. gruodžio 4 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymui, numatančiam, kad emitentams nebereikia skelbti ketvirčio finansinių ataskaitų, atitinkamai pasikeitė ir Periodinės ir papildomos informacijos […]
2016-04-20

Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų saugojimo pasikeitimai

2016 m. kovo 26 d. įsigaliojo Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinto Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo pakeitimai, kurie […]
2016-04-20

Patvirtintas planas, kaip valstybė skatins didelių ir mažų įmonių socialinę atsakomybę

2016 m. vasario 12 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas Įmonių socialinės atsakomybės 2016–2020 metų veiksmų planas. Numatoma, kad šio veiksmų […]
2016-04-20

Pakeistos neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklės

Nuo 2016 m. sausio 29 d. įsigaliojo Finansų ministro įsakymu patvirtintos naujos Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos taisyklės. Taisyklės priimtos 2016 m. sausio 22 d. […]
2016-04-20

Įsigalioja įmonių bankroto bei fizinių asmenų bankroto įstatymų pataisos dėl reikalavimų sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus

2016 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo bei Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisos dėl reikalavimų, kylančių iš žemės ūkio produkcijos […]