Ūkio ministerija planuoja įgyvendinti 4 naujas rizikos kapitalo priemones, pagal kurias bus įsteigti iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojami 4 nauji rizikos kapitalo fondai, užtikrinsiantys lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Rizikos kapitalo priemonės bus įgyvendinamos per Verslo finansavimo fondą, kurio valdytoja paskirta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“). Priemonėms iš viso skirta iki 54,68 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų, be to, per fondus planuojama pritraukti ne mažiau 45 mln. eurų privačių lėšų ir paremti ne mažiau kaip 70 perspektyvių Lietuvos įmonių.

2016-12-01

Steigiami nauji rizikos kapitalo fondai

Ūkio ministerija planuoja įgyvendinti 4 naujas rizikos kapitalo priemones, pagal kurias bus įsteigti iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojami 4 nauji rizikos kapitalo fondai, užtikrinsiantys lengvesnį […]
2016-12-01

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pasikeitimai

Nuo 2016-12-01 įsigalioja nauji Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pasikeitimai. Pakeitimais numatoma, kad valdymo įmonėje ir investicinėje bendrovėje, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, turi būti sudaroma valdyba […]
2016-12-01

Priimtas su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas

Įstatymas įsigalioja nuo 2017-07-01. Šiuo įstatymu įvedamas specialus kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, reguliavimas. Įstatymu reguliuojama standartinės informacijos, pateikiamos kredito gavėjui forma ir jos pateikimo tvarka, […]
2016-12-01

Įsigalioja sutelktinio finansavimo įstatymas

Nuo 2016-12-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymas. Sutelktinis finansavimas – finansavimo būdas, kai specialioje platformoje viešai paskelbtą projektą savo lėšomis finansuoja su tuo projektu nesusiję finansuotojai arba […]
2016-12-01

Pakeisti teisės aktai dėl tarpusavio skolinimų platformos

Finansų įstaigų įstatyme finansinės paslaugos papildytos tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veikla. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriai įtraukti į finansų rinkos dalyvių, mokančių įmokas už finansų rinkos priežiūrą, […]
2016-12-01

Griežtesnis reguliavimas viešojo administravimo subjektams

Nuo 2017-01-01 įsigalioja Konkurencijos įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos viešojo administravimo subjektams už konkurenciją ribojančius pažeidimus galės būti skiriamos piniginės baudos, o savivaldybių […]
2016-12-01

Pakeistos rinkliavos už pranešimus apie koncentraciją

Nuo 2016-11-16 įsigaliojo nauji rinkliavų už pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimą dydžiai. Nauji rinkliavų dydžiai: 4800 EUR – kai koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais […]
2016-12-01

Įsigaliojo akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas

Nuo 2016-11-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas. Šiuo įstatymu siekiama tobulinti obligacijų savininkų interesų gynimą reguliuojančias teisės […]