Gera žinia naujoms ir perspektyvioms įmonėms, vadinamiesiems „startuoliams“: Ūkio ministerija kartu su INVEGA planuoja dvi naujas priemones, pagal kurias bus steigiami nauji rizikos kapitalo fondai:

• „Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros fondas I“ – priemonė užtikrins lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios kuria produktus aukštųjų technologijų sektoriuose ir taip įgyvendina aukštųjų technologijų idėjas. Šiai priemonei įgyvendinti numatoma skirti 13,8 mln. EUR iš į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų. INVEGOS atrinktas rizikos kapitalo fondo valdytojas taip pat turės papildomai pritraukti atitinkamą dalį nepriklausomų privačių investuotojų lėšų.

• „Ko-investicinis rizikos kapitalo fondas“ – priemonė, pagal kurią bus steigiamas ko-investicinis rizikos kapitalo fondas, investuosiantis į labai mažas ir mažas įmones, atitinkančias nustatytus reikalavimus. Pagal priemonę planuojamų investicijų dydis nustatomas iš viso iki 11 mln. EUR. Fondas turėtų investuoti tik su privačiais investuotojais ir veiks kaip pasyvus investuotojas, todėl potencialių investavimo subjektų paieška ir aktyvus investicijų valdymas įmonėse turėtų būti atliekamas privačių investuotojų. Preferencinis pelno paskirstymas planuojamas privačių investuotojų naudai, t.y. jeigu privatus investuotojas iki fondo investavimo į įmonę konkrečioje investicijoje nėra pritraukęs papildomų lėšų alternatyvioje First North skolos vertybinių popierių rinkoje, metinė viršutinė normos riba nustatoma – 6 proc., o jei yra pritraukęs – 4 proc. Ko-investicinio fondo sąlygas ir įmonėms taikomus reikalavimus galite rasti pagal toliau nurodytą šaltinį.

2016-01-11

Planuojami nauji rizikos kapitalo fondai

Gera žinia naujoms ir perspektyvioms įmonėms, vadinamiesiems „startuoliams“: Ūkio ministerija kartu su INVEGA planuoja dvi naujas priemones, pagal kurias bus steigiami nauji rizikos kapitalo fondai: • […]
2016-01-05

Vertybinių popierių rinką reguliuoja naujos redakcijos įstatymas

Naujoje įstatymo redakcijoje tikslinama „vertybinių popierių emitento“ sąvoka, tuo atveju, kai prekiaujama depozitoriumo pakvitavimais. Taip pat įrašomos naujų „oficialaus susitarimo“ ir „įmonės pusmečio pranešimo“ sąvokų apibrėžtys. […]
2016-01-05

Spartesnis įmonių bankroto procesas, taip pat aiškesnė įmonės turto pardavimo varžytinėse bei bankroto administravimo išlaidų apskaičiavimo tvarka, skatinanti greičiau užbaigti bankroto procedūras ir greičiau atgauti skolas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Įmonių bankroto įstatymo pataisos, kuriomis, visų pirma, panaikinamas vienas iš pagrindų pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo – […]
2016-01-05

Gyventojų pajamų mokesčio pasikeitimai ir nauja PSD mokėjimo tvarka

Nuo 2016 m. sausio 1 d. gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamų pajamų iš finansinių priemonių (akcijų, obligacijų, investicinių fondų vienetų ir kt.) pardavimo ir palūkanų už ne […]
2016-01-05

Pakeistas pasirinkimo sandorių (opcionų) apmokestinimas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Sodros įmokomis nebeapmokestinamos pagal pasirinkimo sandorius gaunamos akcijos, jeigu teisė į akcijas darbuotojams suteikiama ne anksčiau kaip po trejų metų.
2016-01-05

Dėl apskaitos direktyvos nuostatų perkėlimo padaryti verslo apskaitos standartų pakeitimai

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja dvidešimt septyni įsakymai, priimti Audito ir apskaitos tarnybos, keičiantys daugelį Verslo apskaitos standartų, kurie turi būti taikomi, sudarant 2016 […]
2016-01-05

Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenims reikės pateikti daugiau informacijos VMI

Nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčių administravimo įstatymas. Pakeitimuose įtvirtintas reikalavimas Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenims pateikti daugiau informacijos VMI, t.y. juridiniai asmenys privalo […]
2016-01-05

Patvirtinta nauja pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja LR Konkurencijos tarybos patvirtinta nauja Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarka. Naujoje tvarkoje detalizuojami koncentracijoje dalyvaujančių asmenų nustatymo […]
2016-01-05

Įsigaliojo Lietuvos Respublikos notariato įstatymo pakeitimai, suteikiantys teisę patiems notarams apostilizuoti dokumentus, tapti mediatoriais bei atlikti vykdomuosius įrašus pagal notarine forma patvirtintus piniginius sandorius

Nuo 2016 m. sausio 1 d. funkciją, kurią iki šiol vykdė LR URM Konsulinis departamentas perima notarai, t.y.: Vyriausybės nustatyta tvarka patys notarai tvirtins Lietuvos Respublikoje […]
2016-01-05

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. privaloma pakeisti bendrovės įstatuose numatytą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalios vertės išraišką litais į išraišką eurais

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių […]
2016-01-05

Atleidžiant darbuotoją (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės) iš darbo, nepanaudotos kasmetinės atostogos, suteikiamos ne daugiau kaip už trejus darbo metus

Nuo 2015 m. gruodžio 1 d., atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), darbuotojo nepanaudotos kasmetinės atostogos, jo paties pageidavimu, suteikiamos […]