Nuo 2016 m. mokėjimo paslaugų teikėjai ir vartotojai turės įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos priimto SEPA (angl. Single Euro Payments Area, toliau – SEPA)  reglamento nuostatas. Šiuo reglamentu įtvirtinamas SEPA projekto siekis sukurti integruotą elektroninių mokėjimų eurais rinką, kurioje tarp nacionalinių ir tarptautinių mokėjimų nebūtų skirtumų. Pereinant prie standartizuotų mokėjimo priemonių – kredito pervedimų ir tiesioginio debeto – keisis elektroninių mokėjimų taisyklės, praktika ir mokėjimo nurodymų formatai.

Kviečiame visas įmones kartu su savo mokėjimo paslaugų teikėjais jau dabar išsiaiškinti būsimų pokyčių mastą ir tinkamai planuoti pasirengimo darbus. Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos banko tinklapyje adresu www.lb.lt.

2015-02-10

Aktualūs atsiskaitymų pokyčiai įmonėms, atliekančioms mokėjimus paketais ar besinaudojančioms tiesioginio debeto paslaugomis

Nuo 2016 m. mokėjimo paslaugų teikėjai ir vartotojai turės įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos priimto SEPA (angl. Single Euro Payments Area, toliau – SEPA)  reglamento nuostatas. Šiuo reglamentu […]
2015-02-10

Atsisakyta kai kurių darbo apskaitos dokumentų

2014 m. viduryje Lietuvos Respublikos Seimo priimtos Darbo kodekso pataisos sumažino administracinę naštą darbdaviams supaprastindamos darbo apskaitą: (i) Vyriausybės nustatyta darbo sutarties forma bus ne privaloma, o […]
2015-02-10

Keičiasi kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas tvarka

Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. atleidžiant darbuotoją iš darbo kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas bus išmokama ne daugiau kaip už trejus metus. Tai numato 2012 m. […]
2015-02-10

Išaiškinta, kaip turi būti deklaruojamas už nacionalizuotas „Snoro“ akcijas patirtas nuostolis

2015 m. sausio 20 d. Valstybinė mokesčių inspekcija išleido išaiškinimą, kaip turi būti deklaruojamas už 2011 metais nacionalizuotas „Snoro“ akcijas patirtas nuostolis. Išaiškinime teigiama, kad nacionalizuotų […]
2015-02-10

Padidėjo riba, kurią viršijus privaloma registruotis PVM mokėtoju, o degalinių kvitas laikomas PVM sąskaita faktūra

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės  mokesčio įstatymo Nr.  IX-751 12, 15, 40, 71, 71-1, 79, 80, 84 ir 92 straipsnių […]
2015-02-10

ES formuojama bendra investicijų valdymo bendrovių reguliavimo teisinė aplinka: direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymas (toliau – PISKISVĮ), kuriuo siekiama įgyvendinti 2011 m. […]
2015-02-10

Siekiama tobulinti bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo mechanizmą

2015 m. sausio 8 d. buvo įregistruoti tokie teisės aktų projektai: Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo projektas (toliau […]
2015-02-10

Įsigaliojo supaprastinta juridinių asmenų likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva tvarka

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Civilinio kodekso pataisos dėl juridinių asmenų likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Šios pataisos supaprastins neveikiančių juridinių asmenų likvidavimą atsisakant […]
2015-02-10

Pokyčiai akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių veikloje įvedus eurą

2014 m. spalio 14 d. LR Seimas priėmė LR Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių […]