2012 m. Estijoje priimtas sprendimas iš esmės pertvarkyti intelektinės nuosavybės teisės sistemą. Įgyvendinus reformą, liks galioti du kodifikuoti teisės aktai – reglamentuojantis autorių teises ir gretutines teises bei reglamentuojantis pramoninę nuosavybę.

Šame nedideliame straipsnyje apibendrinsime kelis pasirinktus autorių teisės srities reglamentavimo pakeitimus. Kitame TRINITI IP naujienlaiškio numeryje bus apibrėžti būsimi pasikeitimai pramoninės nuosavybės teisės srityje.

Išimtinių teisių katalogas

Estijos turtinių ir neturtinių teisių katalogas ko gero yra išsamiausias pasaulyje – įvardytos 9 neturtinės teisės ir 13 turtinių teisių. Pagrindinė praktinė problema yra tai, kad neturtinės teisės negali būti perleistos ir iš dalies sutampa su turtinėmis teisėmis. Toks katalogas kelia nemažai praktinių problemų, todėl teisių sutaptis bus šalinama, katalogai trumpinami, o daugiau aiškumo pasiekiama pasitelkus aiškų reglamentavimą, kaip suteikti sutikimą naudotis turėtojo neturtinėmis teisėmis.

Autorių teisių srities sutarčių privaloma forma

Galiojantys įstatymai nustato reikalavimą, kad teisių perleidimo sutartys būtų sudaromos raštu, kai kitų licencijų suteikimui taikomi mažiau griežti formos reikalavimai. Nepaisant to,teismų praktikoje teigiama, kad formos reikalavimo nesilaikymas nepaneigia sutarties ir nedaro jos negaliojančia.

Įstatymo projektas pastarąją nuostatą keičia – nesilaikant teisių perleidimo sutarties ar išimtinės teisės naudoti suteikimo rašytinės formos reikalavimo, sutartis laikoma negaliojančia.

Neatlygintinas naudojimasis

Pirmuoju pakeitimu įtvirtintas neatlygintino naudojimosipagrindų katalogo privalomumas. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, neatlygintino naudojimosi citavimui išimties taikymo negalima apriboti standartinėmis sutartimis, dėl kurių sąlygų nėra tariamasi. Tuo tarpu, kaip yra nustatyta šiuo metu galiojančiame įstatyme, išimtis asmeniniam naudojimui taikoma tik„teisėtai išleisto kūrinio“ atžvilgiu, dėl kobuvo kilę ginčų, ar neatlygintino atgaminimo teisė apima iš nežinomo šaltinio gautos medžiagos naudojimą.

Įstatymo projekte siekiama išaiškinti šį klausimą, papildant nuostata, kad asmeniniam naudojimui išimtis netaikoma tuo atveju, jeigu kūrinys yra gautas iš „akivaizdžiai neteisėto šaltinio“. Teisiniu požiūriutai – sąžiningumo principo taikymas.

Ar tai viskas?

Kiti pakeitimai susiję su bendros autorystės, gretutinėmis teisėmis, kolektyviniu licencijavimu ir kitomis autorių teisės nuostatomis.

2015-04-23

Naujasis intelektinės nuosavybės reglamentavimas Estijoje (I dalis)

2012 m. Estijoje priimtas sprendimas iš esmės pertvarkyti intelektinės nuosavybės teisės sistemą. Įgyvendinus reformą, liks galioti du kodifikuoti teisės aktai – reglamentuojantis autorių teises ir gretutines […]
2015-04-23

Prekių ženklas LOUIS XIII DE REMY MARTIN turi reputaciją Latvijoje

Latvijos patentų biuro apeliacinis skyrius apsaugojo žinomą tarptautinį prekių ženklą „LOUIS XIII DE REMY MARTIN“, kuris ES teritorijoje yra registruotas alkoholiniams gėrimams, išskyrus alų, žymėti. Apeliacinis […]
2015-04-23

Latvijos Respublikos Ministrų Kabinetas patvirtinto 2015–2020 m. intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir užtikrinimo strategiją

2015-2020 m. strategija ketinama pašalinti nacionalinių teisės aktų trūkumus ir netikslumus, siekiant užtikrinti geresnę intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir valdymą, informuoti visuomenę ir verslo subjektus apie […]
2015-04-23

Domenas „eurobasket.lt“ turi priklausyti FIBA

Lietuvos Aukščiausiame Teisme išnagrinėta byla, kurioje prekių ženklo „EuroBasket“ savininkas FIBA siekė uždrausti atsakovui naudoti domeno vardą „eurobasket.lt“ ir teismas šį ieškinį patenkino. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas […]
2015-04-23

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: nemokamas laidų transliavimas internetu gali būti leidžiamas

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme buvo nagrinėjama byla, susijusi su interneto svetainėje paskelbtomis nuorodomis, kurias spragtelėję interneto vartotojai galėjo transliuojančios organizacijos svetainėje tiesiogiai žiūrėti ledo ritulio rungtynes, […]
2015-04-23

Europos Patentų Tarnyboje daugėja trečiųjų šalių patentų paraiškų

Europos Patentų Tarnybos duomenimis, pareiškėjai iš Europos Sąjungos pagal paduotų patentų paraiškų vis dar užima pirmąją vietą, antroje vietoje lieka Azijos valstybių ir trečioje – JAV […]
2015-04-23

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išaiškino originalaus kūrinio perpardavimo teisę autoriaus naudai

Prašymas išaiškinti tam tikras Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/84/EB, dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai, nuostatas pateiktas nagrinėjant Christie’s France ir Nacionalinės antikvarų […]
2015-04-23

5 aspektai, kuriuos turėtumėte žinoti apie savo internetinio puslapio privatumo politiką

Asmens duomenų apsaugai yra skiriama vis daugiau dėmesio tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygiu. Asmens duomenys nebėra suprantami tik kaip asmens vardas, pavardė ar asmens kodas. […]