Latvijos pramoninės nuosavybės apeliacinė taryba patvirtino Švedijos bendrovės „Ecolean AB“ protestą prieš 3D prekių ženklą („Oga Joghurt“ pakuotė). Protestas grindžiamas bendrovei „Ecolean AB“ priklausančiu ankstesniu Europos Sąjungos dizainu (pakuote).

Vadovaujantis Latvijos prekių ženklų ir geografinės kilmės nuorodų įstatymu, prekių ženklo registracija gali būti paskelbta negaliojančia remiantis tuo, kad kitas asmuo, iki paraiškos registruoti prekių ženklą pateikimo datos (taip pat atsižvelgiant į prioriteto datą), Latvijoje įgijo kitas teises, kurios jam suteikia teisę uždrausti naudoti prekių ženklą; registracija taip pat gali būti ginčijama remiantis šiomis teisėmis: 1) asmens teisėmis (pavyzdžiui, į vardą, pavardę); 2) autorių teisėmis; 3) komercinėmis teisėmis; 4) kitomis pramoninės nuosavybės teisėmis (išskyrus registruotą prekių ženklą).

Europos Sąjungos dizaino teisinė apsauga apima bet kokį dizainą, kuris informuotam vartotojui nesudaro besiskiriančio bendro įspūdžio.  Apeliacinė taryba nusprendė, kad 3D prekių ženkle („Oga Joghurt“ pakuotė) panaudotas dizainas informuotam vartotojui nesudaro besiskiriančio bendro įspūdžio.  Be to, paraiška  įregistruoti 3D prekių ženklą („Oga Joghurt“ pakuotė) buvo pateikta nesąžiningai, nes „Ecolean AB“ anksčiau yra pardavinėjusi pakuotes „Oga Joghurt“ gamintojui.

2017-07-25

Dizainas gali apsaugoti teises į dizainą nuo prekių ženklų

Latvijos pramoninės nuosavybės apeliacinė taryba patvirtino Švedijos bendrovės „Ecolean AB“ protestą prieš 3D prekių ženklą („Oga Joghurt“ pakuotė). Protestas grindžiamas bendrovei „Ecolean AB“ priklausančiu ankstesniu Europos […]
2017-07-25

INT pažeidėjams taikoma administracinė ir baudžiamoji atsakomybė

Latvijos Administraciniame teisės pažeidimų kodekse įtvirtinta atsakomybė už prekių ženklo naudojimo pažeidimą, už kurį asmeniui gali būti skirta iki 14 000 eurų bauda, su prekių ženklą pažeidžiančių […]
2017-07-25

Naujos kolektyvinio autorių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų išdavimo nuostatos

Įgyvendinant direktyvą 2014/26/ES dėl „dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje“  bei atsižvelgiant į 2012-2020 […]
2017-07-25

Dalinimasis informacija tarp buvusių ir būsimų darbdavių – tik gavus sutikimą

Nors Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) dar neįsigaliojęs, Estijos teismai jau priteisė dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo patirtos didelės žalos atlyginimą. I.S. praeityje dirbo Talino universiteto […]
2017-07-25

Infopatentas – kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti

Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), siekdami stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu, paskelbė investicijų priemonę „INFOPATENTAS“, kuria juridiniai asmenys skatinami teikti […]
2017-07-25

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė patentinių patikėtinių įstatymą

2017 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naują specialių įstatymą – Patentinių patikėtinių įstatymą, reglamentuojantį reikalavimus asmenims, siekiantiems tapti patentiniais patikėtiniais, pripažinimą patentiniu patikėtiniu, […]
2017-07-25

Nesąžiningo domeno naudojimo atvejais taisyklė „kas pirmas – tas laimi“ negali būti taikoma

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. kovo 1 d. priėmė nutartį civilinėje byloje pagal ieškovo UAB uždarosios akcinės bendrovės „Skandinavijos kelias“ ieškinį atsakovui S. N. dėl domeno registracijos […]
2017-07-25

Ar UBER yra vežimo, ar informacinių technologijų paslaugos?

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinis advokatas Szpunar gegužės 11 d. pateikė savo išvadą preliminaraus sprendimo priėmimo procese C-343/15. Ispanijoje buvo nagrinėjamas klausimas dėl paslaugos, pavadintos UberPop […]
2017-07-25

Europos Sąjunga ratifikavo Marakešo sutartį – didesnės galimybės akliesiems bei regėjimo ir skaitymo negalią turintiems asmenims

2017 m. gegužės 10 d. Europos Sąjunga ratifikavo Marakeše priimta Pasaulinės Intelektinės Nuosavybės Organizacijos sutartį dėl geresnės aklųjų, regėjimo ir skaitymo negalią turinčių asmenų prieigos prie […]
2017-07-25

Tik naudojamas prekių ženklas užtikrina teisę į jo apsaugą

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2017 m. kovo 30 d. priėmė prejudicinį sprendimą, kuriame išaiškino prekių ženklo „naudojimo iš tikrųjų“ sąvoką pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento […]
2017-07-25

Supaprastintos komercinio pasiūlymo vartotojui pateikimo sąlygos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2017 m. kovo 30 d. priėmė prejudicinį sprendimą, kuriame išaiškino esminės informacijos pateikimą vartotojams „kvietimo pirkti“ kontekste taikymą pagal 2005 m. gegužės 11 d. […]
2017-07-25

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Manni byla: su komercine veikla susijusių fizinio asmens duomenų atskleidimas neprieštarauja teisės aktams

P. Manni dirbo turistinio komplekso statybų sutartį sudariusios Italijos statybos bendrovės Italiana Costruzioni Srl direktoriumi.