Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtintino naujus elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius, kurie bus taikomi nuo 2015 m. birželio 1 d.

Elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai sumažinti visoms vartotojų grupėms. Siekiant paprastesnio administravimo, nuo šiol nauji vartotojai pagal prijungiamą leistinąją naudoti galią bus skirstomi į 3 grupes, vietoje buvusių 4. Peržiūrėti ir įkainiai už elektros tinklo tiesimą – šis įkainis vidutiniškai didės 1 euru už nutiestą tinklo metrą.

Nauji įkainiai bus taikomi nuo 2014 m. birželio 1 d.

2015-04-30

Sumažinti elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtintino naujus elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius, kurie bus taikomi nuo 2015 m. birželio 1 d. Elektros […]
2015-04-28

Pakeista asmenų, pageidaujančių gauti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestatą, atestavimo tvarka

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. D1-334 pakeitė reglamentą STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“. Vadovaujantis […]
2015-04-20

Regioninių visuomenės sveikatos centrų funkcijas perims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimus, numatančius vietoje dabar veikiančių regioninių visuomenės sveikatos centrų įsteigti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, pakeistos Lietuvos Respublikos teritorijų […]
2015-04-20

Patikslinti žemės sklypų naudojimo būdai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu patvirtino žemės naudojimo būdų turinio apraše nurodyto žemės sklypų naudojimo būdo […]
2015-04-20

Supaprastintos procedūros pastatų modernizavimui valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu pakeitė Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje išdavimo taisykles (toliau – Taisyklės). […]
2015-04-20

STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ pakeitimu supaprastinti reikalavimai gatvių techninio projekto rengimui

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“. Pakeitimu supaprastinti reikalavimai gatvių techninio projekto susisiekimo dalies sudėčiai. […]
2015-04-20

Paprastėja statybos užbaigimo reikalavimai projektuotojams

Vadovaujantis STR1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ pakeitimu, tais atvejais, kai nekeičiant esminių statinio projekto sprendinių, techninį projektą parengęs projektuotojas atlieka darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus, statybos […]
2015-04-13

Patvirtintos naujos garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės

Lietuvos Respublikos Energetikos ministras 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu patvirtino Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklės aktualios […]
2015-04-13

Pirmą kartą reglamentuotas geoterminių gręžinių projektavimas, įrengimas ir likvidavimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-273 patvirtino Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuriuo nustatyta […]
2015-04-06

Naujos išimtys žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimui

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2004 m. spalio 4 d. įsakymu patvirtino nuostatą, kad atliekant bendrą ribą turinčių kitos paskirties žemės […]