STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas) pakeitimu numatytas su prašymu išduoti Statybos užbaigimo aktą (toliau – Prašymas) bendruoju atveju pateikiamų dokumentų sąrašas.

Šiuo metu su Prašymo pateikiamų dokumentų sąrašu yra nurodytas prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizituose, patvirtintuose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko.

Pažymėtina, kad iki Reglamento įsigaliojimo, statytojas iš karto su Prašymu privalo pateikti Reglamento priede nurodytus statybos užbaigimo dokumentus, tuo tarpu po pakeitimo, šie dokumentai turės būti pateikti iki pirmosios Statybų užbaigimo procedūrų dienos.

Analogiškas reglamentavimas numatytas ir pateikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Bendruoju atveju kartu su deklaracija apie statybos užbaigimą pateikiamų dokumentų sąrašas yra analogiškas šiuo metu galiojantiems deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą rekvizitams, patvirtintiems Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko.

Naujieji Reglamento reikalavimai įsigalios nuo 2016-01-01.

2015-06-03

Numatytas bendruoju atveju su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą pateikiamų dokumentų sąrašas

STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas) pakeitimu numatytas su prašymu išduoti Statybos užbaigimo aktą (toliau – Prašymas) bendruoju atveju pateikiamų dokumentų sąrašas. Šiuo metu su […]
2015-06-03

STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ numatyta trūkumų ištaisymo procedūra ir terminai

STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas) pakeitimu apibrėžta trūkumų ištaisymo procedūra teikiant prašymus išduoti statybos užbaigimo aktą arba patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą (toliau – […]
2015-06-03

Pakeistasis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatė aiškesnius statybos užbaigimo procedūrų terminus

Vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas) pakeitimu, nustatyti iki šiol buvę neapibrėžti statybos užbaigimo procedūrų terminai. Nustatyti prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą ir deklaracijos […]
2015-06-03

Numatyti statybų užbaigimo palengvinimai besinaudojantiems informacine sistema „Infostatyba“

Vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas) pakeitimu, tuo atveju, jeigu prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą (toliau – Prašymas) pateikiamas nuotoliniu būdu, jo pateikėjas IS […]
2015-06-03

Pakeitus STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nuo kitų metų paprastėja statybos dokumentų tvarkymas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-408 pakeitė statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – Reglamentas). Pakeitimais siekiama sudaryti […]
2015-06-03

Numatyti šildymo sistemos tvarkymo darbai, kuriems nebereikės rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo paprastojo remonto aprašui

Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – Reglamentas) 2015 m. gegužės 18 d. pakeitimu numatyta, kad šildymo sistemos vamzdynų pakeitimo (nekeičiant diametro), šildymo prietaisų […]
2015-06-01

Pakeisti architektų atestavimo ir teisės pripažinimo paslaugų įkainiai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-443 patvirtino naują Architektų, siekiančių eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo vadovų […]