Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 1-122 pakeitė Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklių reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos vartotojams, įrengiantiems naujus elektros įrenginius, juos rekonstruojantiems arba kapitališkai remontuojantiems.

Taisyklėse pakeisti mažiausių atstumų nuo srovėlaidžių iki įvairių atvirųjų skirstyklų (pastočių) elementų dydžiai.

Pakeistos taisyklės įsigaliojo nuo 2015-05-22.

2015-05-26

Pakeistos Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 1-122 pakeitė Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklių reikalavimai yra […]
2015-05-25

Nustatyti Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V(E)-6 patvirtino Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašą TRA SS […]
2015-05-11

Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo atestavimo ir teisės pripažinimo funkcijas vykdys Atestavimo ekspertai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gegužės 06 d. įsakymu Nr. D1-380 pakeitė STR 1.02.07:2012 „Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės […]
2015-05-11

Pakeista statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarka

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 06 d. įsakymu Nr. D1-379 pakeistas STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės […]