Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1- 234 pakeitė STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (toliau – STR).

Vadovaujantis STR pakeitimu, pagal sprogimo ir gaisro pavojų Asg ir Bsg kategorijoms priskiriamose patalpose uždraustas šildymas dujomis ir elektra.

Atsižvelgiant į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento patvirtintas ir nuo 2014 m. gegužės 1 d. įsigaliojusias „Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles“, „Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles“ ir „Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisykles“, iš STR išbrauktos su gaisrinės saugos reikalavimais susijusios nuostatos.

STR taip pat papildytas paaiškinančia nuostata, kad Šildymo ir vėdinimo sistemų elektros įranga, skirta veikti potencialiai sprogioje aplinkoje, turi būti parenkama pagal Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-03-27.

2015-03-30

Pakeistas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1- 234 pakeitė STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (toliau – STR). Vadovaujantis STR […]
2015-03-27

Numatoma griežtesnė gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygų įvykdymo priežiūra

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1V-44 pakeisti statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų […]
2015-03-20

Pakeistas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 258 pakeitė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų (toliau – infrastruktūros objektai) išpirkimo tvarkos aprašą […]
2015-03-18

Keičiasi saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarka

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. D1-220 pakeitė Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės […]
2015-03-16

Elektros energiją gaminantiems vartotojams paprastesnis prisijungimas prie elektros tinklų

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1 – 64 pakeitė Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų […]