Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. sausio 13 d. įsakymu pakeitė STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“.

Iš reglamento pašalintos nuostatos, numačiusios reikalavimus buitinių atliekų laikino saugojimo konteinerinių aikštelių įrengimui.

Vadovaujantis pakeitimu, reikalavimus buitinių atliekų laikino saugojimo konteinerinių aikštelių įrengimui reglamentuos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo.“ (toliau – Reikalavimai).

Lyginant su ankstesnėmis nuostatomis, padaryti šie pagrindiniai pakeitimai:

– atsisakyta nuostatos, kad aikštelė turi būti aptverta ne mažesnio kaip 1,2 m aukščio aptvaru iš trijų pusių,

– aikštelės dydžio ir laikomų konteinerių skaičiaus nustatymo kriterijai pakeisti taip, kad atitiktų atliekų turėtojo komunalinių atliekų surinkimo poreikį,

– atsisakyta reikalavimų, kad aikštelė turi būti įrengta ne arčiau kaip 3 metrai iki sklypo ribos bei kad aikštelės turi būti įrengiamos prie įvažiavimų į sklypą.

Reglamento pasikeitimai įsigalios nuo 2016-04-01.

2016-03-22

Pakeisti konteinerių aikštelių buitinėms atliekoms laikinai saugoti įrengimo reikalavimai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. sausio 13 d. įsakymu pakeitė STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Iš reglamento pašalintos nuostatos, numačiusios reikalavimus buitinių atliekų laikino saugojimo konteinerinių […]
2016-03-22

Statinio ekspertizės aktas ir Statytojo pažyma galės būti naudojama teikiant prašymus patvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-140 pakeitus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas), teikiant prašymą patvirtinti Deklaraciją apie statybos […]
2016-03-22

Patvirtinti energinio naudingumo sertifikavimo pakeitimai, susiję su šilumos nuostolių skaičiavimu

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu pakeitė STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas (toliau – pakeitimas). Energinio naudingumo sertifikavimas“ (toliau – Reglamentas). Pakeitime […]
2016-03-22

Numatyti palengvinimai įforminant pastatų atnaujinimo (modernizavimo) užbaigimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-140 pakeitė STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas). Vadovaujantis padarytais Reglamento pakeitimais, pastatų atnaujinimo […]
2016-03-22

Pakeisti Statybos užbaigimo akto patikrinimo, Deklaracijos apie statybos užbaigimą patikrinimo akto rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas 2016 m. vasario 3 d. įsakymu patvirtino naujus rekvizitus: Statybos užbaigimo akto patikrinimo, Deklaracijos apie statybos […]
2016-03-22

Patvirtinti nauji Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1V-10 pakeitė Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitus. Naujieji […]
2016-03-22

Nustatyti nauji reikalavimai elektrinėje laikmenoje pateikiamo projekto formai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. sausio 15 d. įsakymu pakeitė STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – Reglamentas).  Reglamento pakeitimais nustatyti nauji reikalavimai elektrinėje laikmenoje […]