2015-11-16

Nustatyti nauji pagrindinių statybos dokumentų rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas patvirtino naujus pagrindinių statybos dokumentų rekvizitus, kurie bus taikomi nuo 2016 m. sausio 1 d.: Prašymo […]
2015-11-03

Įsigaliojo LR statybos įstatymo pakeitimai dėl statinių ir daiktinių teisių privalomo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre

Šių metų lapkričio 1 dieną įsigaliojo LR statybos įstatymo 24, 34, 40, 45, 55 straipsnių pakeitimai ir naujai įstatymą papildęs 54(2) straipsnis. Paminėtais pakeitimais statinių savininkams […]
2015-11-02

Nustatyti minimalūs energinio naudingumo reikalavimai remonto metu šiltinant pastatų atitvarus ar jų dalis, atliekant fasado elementų (langų, durų) keitimą

Siekiant tinkamai perkelti 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo nuostatas, LR aplinkos ministras priėmė STR 2.05.01:2013 „Pastatų […]