Nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai numatantys atvirkštinio PVM apmokestinimo mechanizmo taikymą. Vadovaujantis paminėtais pakeitimais už atliktus statybos darbus (kaip jie yra apibrėžiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje), PVM turės apskaičiuoti ir sumokėti statybos darbų užsakovas, o ne asmuo, kuris atliko statybos darbus. Atvirkštinis PVM mechanizmas taikomas tik tiems darbų užsakovams (fiziniams ar juridiniams asmenims), kurie yra įsiregistravę PVM mokėtojais.

2015-07-02

Įsigaliojo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, numatantys atvirkštinio PVM apmokestinimo mechanizmo taikymą statybos darbams

Nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai numatantys atvirkštinio PVM apmokestinimo mechanizmo taikymą. Vadovaujantis paminėtais pakeitimais už atliktus statybos […]